24 خرداد 1400
En | 
زمان انتشار: 31 شهریور 1397
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 31 شهریور,1397
بازدید: 716
انتشار نسخه الکترونیکی قیمت فروش محصولات وهزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور فصل بهار 1397
انتشار نسخه الکترونیکی قیمت فروش محصولات وهزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور فصل بهار 1397

در بهار 1397 قيمت فروش يك كيلوگرم گوسفند و بره زنده در كل كشور 202472 ريال بوده است. قيمت فروش اين محصول نسبت به بهار 96 معادل 35/8 درصد افزايش داشته است.

در فصل بهار 1397 قيمت فروش آزاد يك كيلوگرم گندم در كل كشور 12309 ريال بوده است. استان بوشهر با 16427 ريال بيشترين و استان آذربایجان شرقی با 10622 ريال كمترين قيمت فروش آزاد را در كل كشور داشته‌اند. قيمت فروش به دولت اين محصول در كل كشور 13282 ريال بوده است كه در نتيجه متوسط قيمت‌هاي فروش به دولت و آزاد آن به رقم 13130 ريال رسيده است. قيمت فروش اين محصول نسبت به بهار 96 افزايشي معادل 1/3 درصد داشته است.همچنیندر فصل بهار 1397 قيمت فروش يك كيلوگرم جو در كل كشور معادل 11334 ريال بوده است. استان کهگیلویه و بویر احمد با 14296 ريال بيشترين قيمت و استان قزوين با 8500 ريال كمترين قيمت‌ فروش را داشته‌ اند. قيمت فروش اين محصول معادل 15/9 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزايش داشته است.در فصل مورد بررسي قيمت فروش يك كيلوگرم گوسفند و بره زنده در كل كشور 202472 ريال بوده است. استان البرز با 235058 ريال بالاترين و استان گلستان با 143930 ريال پايين‌ترين قيمت فروش را در كل كشور داشته‌اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به بهار 96 معادل 35/8 درصد افزايش داشته است. اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی قیمت فروش محصولات وهزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور فصل بهار 1397
فایلهای پیوست
طراحی سایت