24 خرداد 1400
En | 
زمان انتشار: 25 شهریور 1397
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 25 شهریور,1397
بازدید: 1061
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور سال 1396
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور سال 1396

استان‌ تهران با مقدار 15350 پروانه (12/6 درصد) بيش‌ترين و استان‌ ایلام با مقدار 1233 پروانه (1/0 درصد) كمترين ميزان صدورپروانه‌های ساختماني را داشته‌اند.


بر اساس اطلاعات بدست آمده از شهرداري تهران، اين شهرداري در سال 1396، تعداد 9346 پروانه‌ی ساختماني صادر کرده است که 9316 پروانه (99/7 درصد) مربوط به احداث ساختمان و 30 پروانه (0/3 درصد) مربوط به افزايش بنا بوده است. این تعداد پروانه‌ی احداث ساختمان (پروانه‌ی ساختمان و تخريب و نوسازي) صادرشده حدود 7/6 درصد از كل پروانه‌هاي احداث ساختمان صادر‌شده از سوي شهرداري‌هاي كشور را تشكيل مي‌دهد. پروانه‌های احداث ساختمان نسبت به سال قبل حدود 7/4 درصد افزایش داشته است. بيش‌ترين سهم از پروانه‌هاي صادر‌شده براي احداث ساختمان در شهر تهران، مربوط به شهرداري منطقه 15 با صدور 902 پروانه (9/7 درصد) و كمترين سهم مربوط به شهرداري منطقه 9 با 238 پروانه (2/6 درصد) بوده است.

براساس نتايج حاصل از اجراي طرح، در سال 1396 تعداد 131910 پروانهي ساختماني توسط شهرداري‌هاي كشور صادر‌شده است. از كل پروانه‌هاي صادر‌شده، تعداد 122081 پروانه (92/5 درصد) مربوط به احداث ساختمان و 9829 پروانه (7/5 درصد) مربوط به افزايش بنا بوده است که پروانه‌هاي صادر‌شده برای احداث ساختمان نسبت به سال قبل 3/1 درصد افزایش داشته است.با مروري بر فراواني نسبي پروانه‌هاي صادر‌شده براي احداث ساختمان در هر يك از استان‌هاي كشور مشاهده مي‌شود كه استان‌ تهران با مقدار 15350 پروانه (12/6 درصد) بيش‌ترين و استان‌ ایلام با مقدار 1233 پروانه (1/0 درصد) كمترين ميزان صدور را داشته‌اند.اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور سال 1396
فایلهای پیوست
طراحی سایت