25 مرداد 1399
En | 
زمان انتشار: 07 شهریور 1397
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 07 شهریور,1397
بازدید: 1030
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری نیروی کار سال1396
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری نیروی کار سال1396

82/7 درصد از جمعيت كل كشور در سن كار (10 ساله و بيش‌تر) مي‌باشند

براساس نتايج طرح آمارگيري نيروي كار، جمعيت كشور79677142 نفر براورد شده است، كه 13751611 نفر از آن‌ها 9 سال و كم‌تر و 65925531  نفر 10 سال و بيش‌تر سن داشته‌اند. به‌عبارتي 82/7 درصد از جمعيت كل كشور در سن كار (10 ساله و بيش‌تر) مي‌باشند. ترکیب جنسی جمعیت کل در سال 1396 شامل 50/4 درصد مرد و 49/6 درصد زن بوده است. بر اساس آمار جمعیت در سال 1396 نسبت جنسي برابر 102 است. به عبارت ديگر در مقابل هر 100 نفر زن 102 نفر مرد وجود داشته است. نتايج نشان مي‌دهد 74/4 درصد آن‌ها در نقاط شهري و 25/6 درصد در نقاط روستايي ساكن بوده‌اند. هم‌چنين در سال 1396 تعداد 24948918 خانوار معمولي ساكن و گروهي در كشور براورد شده است كه  21598454 داراي سرپرست مرد و 3350463 خانوار داراي سرپرست زن بوده‌اند. اطلاعات بیشتر از طریق فایل پوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری نیروی کار سال1396
فایلهای پیوست
طراحی سایت