04 مهر 1399
En | 
زمان انتشار: 28 مرداد 1397
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 29 مرداد,1397
بازدید: 1667
 وزن گوشت قرمز توليدي انواع دام‌هاي ذبح شده در كشتارگاه‌هاي كشور طي سال 1396 جمعاً 429 هزار تن گزارش شده است
وزن گوشت قرمز توليدي انواع دام‌هاي ذبح شده در كشتارگاه‌هاي كشور طي سال 1396 جمعاً 429 هزار تن گزارش شده است

سهم گوشت گاو و گوساله با 223 هزار تن وزن لاشه حدود (52 درصد)، گوسفند و بره با 162 هزار تن (37.6 درصد)، بز و بزغاله با 34 هزار تن ( 7.8درصد) و ساير انواع دام‌ها با 11 هزار تن  (2.6درصد) از كل لاشه قابل مصرف بوده است.


چكيده آمار كشتار دام كشتارگاه‌هاي كشور- 1396 منتشر شد. بر اساس نتايج اين طرح وزن گوشت قرمز توليدي انواع دام‌هاي ذبح شده در كشتارگاه‌هاي كشور طي سال 1396 جمعاً 429 هزار تن گزارش شده است كه سهم گوشت گاو و گوساله بيش از ساير انواع دام بوده است. سهم گوشت گاو و گوساله با 223 هزار تن وزن لاشه حدود (52 درصد)، گوسفند و بره با 162 هزار تن (37.6 درصد)، بز و بزغاله با 34 هزار تن ( 7.8درصد) و ساير انواع دام‌ها با 11 هزار تن  (2.6درصد) از كل لاشه قابل مصرف بوده است.

با اجراي اين آمارگيري، هر ساله ميزان كشتار انواع دام سبك و سنگين در كشتارگاه‌هاي رسمي كشور توسط مركز آمار ايران اعلام مي‌شود. اين آمارگيري از سال 1347 هر ساله توسط مركز آمار ايران اجرا و نتايج آن منتشر مي‌شود. بر اساس خلاصه نتايج اين آمارگيري، در سال 1396 تعداد 380 كشتارگاه رسمي در سراسر كشور فعاليت داشته‌اند كه حاصل فعاليت آن‌ها ذبح 12 ميليون و 21 هزار رأس انواع دام به شرح زير بوده است:

 

نوع دام

تعداد (راس/ نفر)

وزن ( كيلوگرم)

گاو و گوساله

1134123

222923523

گوسفند و بره

8609118

161535294

بز و بزغاله

2223110

33501720

گاوميش و بچه گاوميش

21975

4157263

شتر و بچه شتر

32752

6990603

 

مقايسه عملكرد كشتارگاه‌هاي كشور در سال 1396 نسبت به سال 1395 مؤيد کاهش 4 درصدي مقدار توليد گوشت در كشتارگاه‌هاي رسمي كشور است. کاهش مقدار توليد گوشت نسبت به سال قبل براي گوسفند و بره 8 درصد، برای بز و بزغاله 3 درصد، برای گاو و گوساله 2 درصد و برای گاوميش و بچه گاوميش 8 درصد بوده است. مقدار تولید گوشت برای شتر و بچه شتر 37 درصد افزايش داشته است.

تصاویر
  •  وزن گوشت قرمز توليدي انواع دام‌هاي ذبح شده در كشتارگاه‌هاي كشور طي سال 1396 جمعاً 429 هزار تن گزارش شده است
طراحی سایت