04 مهر 1399
En | 
زمان انتشار: 24 مرداد 1397
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 24 مرداد,1397
بازدید: 1314
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات قیمت واجاره مسکن در شهرتهران بهار 1397
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات قیمت واجاره مسکن در شهرتهران بهار 1397

تعداد معاملات فروش زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي انجام شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران نسبت به فصل قبل 27/8 درصد كاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 33/3 درصد، افزایش داشته است.


متوسط[1] قيمت فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران 61756 هزار ريال با میانگین مساحت 259 مترمربع بوده است كه نسبت به فصل قبل 3/1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 33/7 درصد افزایش داشته ‌است. همچنین تعداد معاملات فروش زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي انجام شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران نسبت به فصل قبل 27/8 درصد كاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 33/3 درصد، افزایش داشته است.

     در ميان مناطق 22گانهي شهرداري تهران، بيش‌ترين متوسط قيمت فروش يك مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي معامله شده در حدود 128156 هزار ریال با میانگین مساحت 454 مترمربع در منطقهي 3 و كمترين آن در حدود 17831 هزار ريال با میانگین مساحت 185 مترمربع در منطقهي 20 بوده است.

     تغييرات قيمت فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي در معاملات انجام شده بين حداقل 9400 هزار ريال در منطقهي 20 و حداكثر 267822 هزار ريال در منطقهي 2 بوده است.

     همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي در مناطق 22گانه شهرداري تهران، منطقهي 7 با 11/9 درصد، دارای بیش‌ترین سهم و منطقهي 18 و 21 با 0/9 درصد، دارای کمترین سهم می باشند.[1] متوسط وزنی

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات قیمت واجاره مسکن در شهرتهران بهار 1397
فایلهای پیوست
طراحی سایت