26 اردیبهشت 1400
En | 
زمان انتشار: 27 تیر 1397
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 27 تیر,1397
بازدید: 854
انتشار نسخه الکترونیکی روش ها وپایه های آماری تهیه حساب های ملی فصلی در مرکز آمار ایران
انتشار نسخه الکترونیکی روش ها وپایه های آماری تهیه حساب های ملی فصلی در مرکز آمار ایران

 سیستم حساب های ملی،مجموعه ای از مهم ترین متغییر های اقتصادی را ارائه می کندکه ابزار اصلی برنامه ریزی های کلان اقتصادی به شمار می روند.


ديدگاه نوين در زمینه جایگاه و ماهیت نهادهای متولی آمار، مؤيد آن است كه این نهادها صرفاً بنگاه تولید محصولات آماری محسوب نمي‌شوند،‌ بلکه نقش و جایگاه ویژه‌ای در ایجاد و گسترش سرمایه اجتماعی کشورها دارند. لذا اعتماد عمومی جامعه نسبت به آمارهای رسمی و به خصوص آمارهای اقتصادی و اجتماعي، نقش بسزايي در اعتلاي جايگاه اين سازمان ها و تقويت سرمايه اجتماعي كشور دارد. بر همين اساس، گزارش حاضر  به منظورآشنايي بيشتر كاربران و صاحب نظران با روش‌ها و پايه‌هاي آماري تهيه حساب‌هاي ملي فصلي در مركز آمار ايران،‌ ارائه شده است. اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.
تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی روش ها وپایه های آماری تهیه حساب های ملی فصلی در مرکز آمار ایران
فایلهای پیوست
طراحی سایت