26 اردیبهشت 1400
En | 
زمان انتشار: 26 تیر 1397
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 26 تیر,1397
بازدید: 1262
برای پی ریزی نظام آماری مدرن شاخص های رسمی در مرکز آمار تفسیر و تحلیل خواهند شد
برای پی ریزی نظام آماری مدرن شاخص های رسمی در مرکز آمار تفسیر و تحلیل خواهند شد

رییس مرکز آمار با اشاره به حرکت نظام آماری کشو از وضعیت سنتی به سمت مدرن شدن، ارایه تحلیل و تفسیر های مناسب از خروجی ها و نتایج شاخص های آماری را از ضروریات تحقق استقرار نظام آماری پیشرفته ثبتی مبنا برشمرد که با همکاری دستگاه های اجرایی تولید کننده آمارهای تخصصی رقم خواهد خورد.


 امید علی پارسا رییس مرکز آمار در نشست تبیینی تحلیل حساب های ملی و شاخص های قیمت با تاکید بر لزوم کسب مفاهیم مشترک میان محققان و رسانه ها با مرکز آمار در خصوص آمارهای کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی و نرخ تورم استقرار نظام آماری مدرن ثبتی مبنا بر اساس جمعیت،فعالیت،کسب و کار و املاک و مستغلات را گامی مهم و اساسی در توسعه نظام آماری کشور دانست و تصریح کرد: در نظام های آماری کشورهای پیشرفته بحث حکمرانی خوب یا good governance   بر کل جریان اطلاعات و آمار و وضعیت زیستی شهروندان در برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی از اهمیت به سزایی برخوردار است به تبع آن در شرایط فعلی کشور هم با در پیش گرفتن رویکرد فرا آماری در بکارگیری داده ها و شاخص های مختلف از طریق ترکیب اطلاعات آماری ثبتی سایر دستگاه ها در اداره امور کشور تصویری گویا و دقیق از شرایط ارایه خواهد شد. پارسا با اشاره به زمان بر بودن ایجاد و تثبیت این سامانه آماری یکپارچه با محوریت مرکز آمار به چالش های موجود در نظام آماری مثل نظام پرداخت،دستمزد، مسایل فنی و مشکلات اجرایی وآمارگیری اشاره کرد و گفت:برای بسترسازی و پیشبرد عملیاتی شدن این سامانه ثبتی مشترک و هماهنگ با دستگاه های اجرایی نه تنها از این مسایل غافل نمانده ایم بلکه در طول یکسال گذشته در مرکز آمار کارهایی عظیمی در خصوص همسان سازی داده های دریافتی از دستگاه های اجرایی با پایگاه اطلاعاتی این مرکز به مرحله اجرا در آمده است.

رییس مرکز آمار با کلیدی و بنیادی خواندن ارایه تحلیل و تبیین از نتایج و خروجی های آماری مرکز و دریافت نوع تفسیر ها و بازخورد کاربران،محققان، برنامه ریزان و افکار عمومی افزود: ما در آمار سه نوع تحلیل داریم که شامل تحلیل های آکادمیک و دانشگاهی،تحلیل های توصیفی و تحلیل های تبیینی می باشد که تمرکز این مرکز حول محور تحلیل های تبیینی و تفسیری در خصوص روابط میان متغیرها و شاخص های تولید شده می باشد. وی در ادامه با بیان اینکه تولید داده ها در مرکز آمار بصورت بهنگام، باکیفیت و قابل اطمینان و مطابق با استانداردهای بین المللی صورت می پذیرد، تشریح معانی اعداد و ارقام ارایه شده و عناصر تشکیل دهنده این آمارها برای مردم و رسانه هارا از اهداف آتی مرکز آمار برشمرد و گفت: رسالت فعلی مرکز آمار مبتنی بر قابل فهم و ساده سازی ابعاد آشکار و پنهان خروجی های شاخص ها و نتایج طرح های آماری می باشد وی ادامه داد: محاسبات آماری و علم آمار بر اساس انباشت خرد جمعی کارشناسان مختلف در قالب تدوین استانداردهای مقایسه پذیر در سطح جهانی و بین المللی انجام می گیرد که قطعا این مرکز هم مجاز به تخطئی از این اصول و مفاهیم پذیرفته شده در میان متخصصان آماری دنیا نمی باشد برهمین اساس لازم است کلید واژه های تخصصی و فنی در آمارهای منتشر شده توسط کارشناسان به شکل ساده و قابل فهم تهیه و ارایه شود.

در ادامه رییس مرکز با بیان سلسله مراتبی بودن چرخه تولید آمارها بر اساس نظام آمارهای جهانی،منطقه ای و ملی درک عمومی نادرست نسبت به مفهوم متوسط و میانگین در انتشار نتایج نرخ تورم را معضلی جدی در نظام آمارهای رسمی کشور خواند و گفت:در زمان انتشار عمومی نرخ تورم منظور از میانگین عددی است که همه اعداد درون آن مساوی نیستند و تفاوت های متوسط نرخ تورم 12 ماه، نقطه به نقطه و ماهانه باید به رسانه ها و افکار عمومی بصورت شفاف روشنگری و ابهام زدایی شود. پارسا در پایان با تبیین اینکه در اندازه گیری نرخ تورم انتخاب سبد کالاها براساس معرف بودن الگوی عمومی مصرف خانوار ها ومیانگین الگوی مصرف کل خانوارهای شهری و روستایی محاسبه می شود اضافه کرد:اعداد و ارقام اندازه گیری شده در تورم قرار نیست وضعیت میزان رفاه زندگی تک تک افراد جامعه را نشان دهد بلکه هدف نشان دادن شتاب و درصد تغییرات قیمت ها بر مبنای متوسط کل هزینه خانوارها در یک ماه به قیمت روز و بر اساس متوسط هزینه زندگی جامعه می باشد.

تصاویر
  • برای پی ریزی نظام آماری مدرن شاخص های رسمی در مرکز آمار تفسیر و تحلیل خواهند شد
طراحی سایت