26 اردیبهشت 1400
En | 
زمان انتشار: 23 تیر 1397
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 23 تیر,1397
بازدید: 1050
72.9 درصد از زنان روستايي كشور باسواد  هستند
72.9 درصد از زنان روستايي كشور باسواد هستند

بیشترین نرخ باسوادی در استان‌های کشور، مربوط به استان‌هاي تهران با 92.9 ، البرز با 92.2 و سمنان91.5 درصد و کمترین نرخ مربوط به استان‌هاي سيستان و بلوچستان با 76، كردستان با 81.5 و آذربايجان غربي با 82 درصد بوده است.  

نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1395 حاكيست تعداد باسوادان کشور از  57362 هزار نفر و نرخ 84.8 درصد در سال 1390 به عدد 62667 هزار نفر و نرخ 87.6 درصد در سال 1395 رسيده است.

نرخ باسوادي در سال 1390 به تفكيك در مناطق شهري در ميان مردان و زنان، به ترتيب 91.5 و 85.6 درصد بوده است كه در سال 1395 اين نرخ افزایش یافته و به رقم  93.5 و 88 درصد رسیده است. در مناطق روستايي به ترتيب در ميان مردان و زنان از80.6 و 69.4 در سال 1390، به رقم  83.9  و 72.9 درصد در سال 1395 رسيده است. به عبارتي در مناطق روستایی در سال 1395 نسبت به سال 1390 ، نرخ باسوادی مردان و زنان به ترتیب 3.3 و 3.5 واحد درصد افزایش یافته است.

نتايج اين سرشماري نشان مي‌دهد بيشترين نرخ باسوادي در گروه سني  14-10 سال با 98.7 درصد بوده كه اين نرخ در بين مردان 98.7 و در زنان 98.6 درصد مي‌باشد.

بیشترین نرخ باسوادی در استان‌های کشور، مربوط به استان‌هاي تهران با 92.9 ، البرز با 92.2 و سمنان 91.5 درصد و کمترین نرخ مربوط به استان‌هاي سيستان و بلوچستان با 76، كردستان با 81.5 و آذربايجان غربي با 82 درصد بوده است.  

در نقاط شهری استان‌های کشور، بیشترین نرخ، مربوط به استان‌های تهران با 93.5، سمنان با 93.2 و البرز با 92.8 درصد و کمترین نرخ مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان با 84.2، کردستان با 85.3 و آذربایجان غربی با 86.2 درصد، بوده است.

همچنین در نقاط روستایی استان‌های کشور، بیشترین نرخ، مربوط به استان‌های بوشهر با 85.3، البرز با 85، سمنان با 84.5 درصد و کمترین نرخ مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان با 68.2، کردستان با 72.3 و آذربایجان شرقی با 74 درصد، بوده است.

تصاویر
  • 72.9 درصد از زنان روستايي كشور باسواد  هستند