08 مهر 1402
En | 
زمان انتشار: 12 تیر 1397
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 12 تیر,1397
بازدید: 19173
تعداد 954 بیمارستان فعال در کشور وجود دارد
تعداد 954 بیمارستان فعال در کشور وجود دارد

    در سال 1395 نسبت تعداد پزشك شاغل در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي بهازاي هر 10 هزار نفر جمعيت در كل كشور حدود 6 پزشك بوده است. مقدار اين شاخص براي استان‌هاي سمنان و يزد به ترتيب با 10 و 9داراي بيشترين مقدار و براي استان‌هاي اردبيل و البرز به ترتيب با 3 و 4 داراي كمترين تعداد بوده است.

 بر مبناي سالنامه آماري سال 1395 ، از تعداد 46852 پزشك شاغل در دانشگاه‌های علوم پزشكي، 37 درصـد پزشـك متخصص، 34 درصـد پزشـك عمومي، 10 درصد دكتـراي تخصصي، 9 درصـد دنـدانپزشك، 5 درصد پزشك فوق تخصص، 4 درصد داروساز و 1 درصد دكتراي علوم آزمايشگاهي بوده است.

تعداد پزشكان شاغل در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي طی 5 سال گذشته (1391 لغایت 1395) به طور متوسط 6.5 درصد رشد داشته است.

     در سال 1395 نسبت تعداد پزشك شاغل در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي بهازاي هر 10 هزار نفر جمعيت در كل كشور حدود 6 پزشك بوده است. مقدار اين شاخص براي استان‌هاي سمنان و يزد به ترتيب با 10 و 9 داراي بيشترين مقدار و براي استان‌هاي اردبيل و البرز به ترتيب با 3 و 4 داراي كمترين تعداد بوده است.

در سال 1395 تعداد 954 بيمارستان فعال در كشور وجود داشته كه نسبت به سال 1394 معادل 6 درصد افزايش يافته و 80 درصد از بيمارستان‌ها، دولتي و 20 درصد غیردولتی بوده است.

 

 

 

 

 

تصاویر
  • تعداد 954 بیمارستان فعال در کشور وجود دارد