25 مرداد 1399
En | 
زمان انتشار: 14 آبان 1392
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 14 آبان,1392
بازدید: 2256
آمارگيري از فعاليت تحقيق و توسعه در آبان ماه سال جاري
آمارگيري از فعاليت تحقيق و توسعه در آبان ماه سال جاري


آمارگيري از فعاليت تحقيق و توسعه در آبان ماه سال جاري

طرح آمارگيري از واحدهاي داراي فعاليت تحقيق و توسعه در آبان ماه و به مدت يك ماه در سراسر كشور به اجرا در مي‌آيد.اين طرح با مراجعه به مراكز پژوهشي و تحقيقاتي، دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي عالي و كارگاه‌هاي صنعتي 50 نفر كاركن بيشتر داراي بخش تحقيق و توسعه اجرا خواهد شد. اين طرح از سال 1376 ،هر دو سال يك بار به روش تمام شماري در كل كشور اجرا مي‌شود. سمينار آموزشي طرح مذكور در روز هاي 12و 13 آبان ماه با حضور اقاي قائمي معاون طرح‌هاي آماري وآمارهاي ثبتي مركز آمار ايران، آقاي گودرزي مدير كل دفتر ‌آمارهاي فرهنگي، بازرگاني و خدمات اين مركز و كارشناسان دفاتر آمار و اطلاعات استانداري‌هاي سراسر كشور برگزار شد. به گفته آقاي گودرزي، اين طرح پس از نياز سنجي از سازمان هاي ذي ربط از جمله معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي و وزارتخانه‌هاي علوم، صنعت، معدن و تجارت، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و معاونت علم و فناوري رياست جمهور به روز شده است.

تصاویر
  • آمارگيري از فعاليت تحقيق و توسعه در آبان ماه سال جاري
طراحی سایت