25 شهریور 1398
En | 
زمان انتشار: 29 اردیبهشت 1397
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 29 اردیبهشت,1397
بازدید: 1613
تعداد كارمندان دولت نسبت به پانزده سال پيش تغيير نكرده است
تعداد كارمندان دولت نسبت به پانزده سال پيش تغيير نكرده است

در سال 1380، 69 درصد كارمندان دولت مرد و 31 درصد زن بوده‌اند كه اين نسبت در سال 1395 به 59 درصد مرد و 41 درصد زن تغيير يافته است.

براساس سالنامه آماري سال 1395، كارمندان دولت تابع قانون خدمات كشوري و قانون كار، در مجموع 2,341,726 نفر در سال 1395 بوده‌اند، كه نسبت به سال 1380، 6 در هزار رشد داشته كه مي‌‌توان گفت تغيير محسوسي نسبت به تعداد كاركنان سال 1380 ( 2328635نفر ) نداشته است.

در سال 1380، 69 درصد كارمندان دولت مرد و 31 درصد زن بوده‌اند كه اين نسبت در سال 1395 به 59 درصد مرد و 41 درصد زن تغيير يافته است.

در سال 1395 ،43 درصد از كارمندان دولت در آموزش و پرورش، 18 درصد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، فعاليت مي‌كردند، يعني 61 درصد كارمندان دولت دراين دو وزارتخانه و 39 درصد در مابقي دستگاه‌هاي دولتي مشغول فعاليت بوده اند. در سال 1380، كاركنان تابع قانون خدمات كشوري و ساير مقررات استخدامي، از نظر تحصيلات : 20درصد پايين‌تر از ديپلم،  29 درصد ديپلم، 21 درصد فوق ديپلم، 27 درصد ليسانس، 2 درصد فوق ليسانس و 1.6 درصد دكترا بوده‌اند كه در سال 1395، به 5درصد زير ديپلم، 17 درصد ديپلم، 15 درصد فوق ديپلم، 50 درصد ليسانس، حدود 10 درصد فوق ليسانس و 4درصد دكترا، تغيير يافته است.

در سال 1395، تحصيلات كارمندان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 26 درصد ليسانس، 19 درصد فوق ليسانس، 26 درصد دكترا؛ و وزارت بهداشت : 44 درصد ليسانس، 38 درصد فوق ليسانس و 12 درصد دكترا؛ و تحصيلات كارمندان وزارت خارجه 33 درصد ليسانس، 36 درصد فوق ليسانس و 3.6 درصد دكترا ؛ و تحصيلات كارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت 30 درصد ليسانس، 6درصد فوق ليسانس، 7در هزار دكترا؛ و تحصيلات كارمندان وزارت دادگستري 55 درصد ليسانس، 10 درصد فوق ليسانس، 1.6 درصد دكترا و تحصيلات كارمندان وزارت اقتصاد، 48 درصد ليسانس، 8درصد فوق ليسانس و 3 درهزار دكترا بوده است.

تصاویر
  • تعداد كارمندان دولت نسبت به پانزده سال پيش تغيير نكرده است
طراحی سایت