27 دی 1399
En | 
زمان انتشار: 28 اسفند 1396
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 15 فروردین,1397
بازدید: 1568
انتشار نسخه الکترونیکی گزارش فصلی اقتصادایران -شماره 3-پاییز 1396
انتشار نسخه الکترونیکی گزارش فصلی اقتصادایران -شماره 3-پاییز 1396

در سال 1395 ، جمع ارزش‌افزوده رشته فعاليت­هاي اقتصادي برابر 13975215 ميليارد ريال و محصول ناخالص داخلي برابر 14081674 ميليارد ريال بوده است.

     در سال 1395 در طرف عرضه، عرضه كل اقتصاد ايران برابر 25074403 ميليارد ريال، جمع ارزش‌افزوده رشته فعاليت­هاي اقتصادي برابر 13975215 ميليارد ريال و محصول ناخالص داخلي برابر 14081674 ميليارد ريال بوده است.

     در سال 1395 در طرف تقاضاي، تقاضاي كل اقتصاد ايران برابر 25074403 ميليارد ريال، جمع تقاضاي نهايي اقتصاد برابر  16070196 ميليارد ريال و محصول ناخالص داخلي برابر 14081674 ميليارد ريال بوده است.

    در سال 1395 حجم نقدينگي كل اقتصاد ايران 12533900 ميليارد ريال بوده است كه 13 درصد آن را پول و 87 درصد را شبه پول تشكيل مي­دهد. در این سال حجم نقدینگی، پول و شبه پول نسبت به سال قبل به ترتیب 23/2، 19/3 و 23/8 درصد رشد داشته است.

    در سال 1395 منابع بودجه کل کشور (مصوب) برابر با 9785530 میلیارد ریال، منابع بودجه عمومی دولت 3354895 میلیارد ریال و منابع شرکت­های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک­ها 6828172 میلیارد ریال بوده است. در این سال بودجه عمومی دولت 34 درصد و بودجه شرکت­های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت 69 درصد از منابع بودجه کل کشور را تشکیل می­دهد. اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی گزارش فصلی اقتصادایران -شماره 3-پاییز 1396
فایلهای پیوست
طراحی سایت