27 دی 1399
En | 
زمان انتشار: 27 اسفند 1396
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 28 اسفند,1396
بازدید: 882
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از مصرف حامل های انرژی وویژگی های محیط زیستی خانوارهای شهری 1395
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از مصرف حامل های انرژی وویژگی های محیط زیستی خانوارهای شهری 1395

خانوارهای شهری کشور به‌طور متوسط در هر هفته 175548 تن پسماند تولید کرده‌اندوسرانه پسماند تولید شده توسط هر خانوار شهری 9.7 کیلوگرم در هفته بوده است

     تعداد خانوارهای شهری معمولی ساکن و گروهی 18.12 میلیون است که در 17.68 میلیون واحد مسکونی زندگی می‌کنند.

    از مجموع 18.12 میلیون خانوار شهری کشور، 8.13 میلیون خانوار در واحدهای مسکونی آپارتمانی و 9.97 میلیون خانوار در واحدهای مسکونی غیر آپارتمانی زندگی می‌کنند و 0.01 میلیون خانوار در سایر انواع واحدهای مسکونی (چادر، کپر، آلونک، زاغه) زندگی می‌کنند. مجموع کل زیربنای واحدهای مسکونی معمولی شهری (آپارتمانی و غیرآپارتمانی)، 1853.3 میلیون مترمربع است.

     خانوارهای شهری کشور، 79.8 درصد از کل زیربنای واحدهای مسکونی خود را در ماه‌های سرد سال، گرم و 76.0 درصد از کل زیربنای واحد مسکونی خود را در ماه‌های گرم سال، خنک می‌کنند.

      بررسی سهمی از زیربنای واحد مسکونی معمولی که گرم می‌شود نشان می‌دهد، استانهای قزوین (94.7 درصد) و تهران (93.8 درصد) زیربنای بیشتری را نسبت به سایر استانها، گرم می‌کنند.

    بررسی سهمی از زیربنای واحد مسکونی معمولی که خنک می‌شود نشان می‌دهد، استانهای هرمزگان (97.1 درصد) و تهران (96.1 درصد) زیربنای بیشتری از واحد مسکونی را نسبت به سایر استانها خنک می‌کنند.

     در میان وسایل و تجهیزات گرمایشی، بخاری گازی، سهم عمدهای از وسایل گرمایشی را در بین خانوارهای شهری که واحد خود را گرم می‌کنند، داراست. به طوری‌که 75.1 درصد از خانوارهای شهری فقط با بخاری گازی واحد مسکونی خود را گرم می‌کنند. متوسط ساعت استفاده هر خانوار شهری از وسیله گرمایشی در یک شبانه‌روز در فصل زمستان 15 ساعت است.

     در میان امکانات و وسایل سرمایشی، کولر آبی با 56.8 درصد و کولر آبی و پنکه با 14.0 درصد، سهم عمدهای از وسایل و امکانات سرمایشی را در بین خانوارهای شهری که واحد خود را خنک می‌کنند، دارا است. متوسط ساعت استفاده هر خانوار شهری از وسایل و امکانات سرمایشی در یک شبانه‌روز در فصل تابستان 11 ساعت است.

    خانوارهای شهری کشور به‌طور متوسط در هر هفته 175548 تن پسماند تولید کرده‌اند. سرانه پسماند تولید شده توسط هر خانوار شهری 9.7 کیلوگرم در هفته بوده است.اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است. 

    

     

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از مصرف حامل های انرژی وویژگی های محیط زیستی خانوارهای شهری 1395
فایلهای پیوست
طراحی سایت