27 دی 1399
En | 
زمان انتشار: 27 اسفند 1396
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 27 اسفند,1396
بازدید: 1267
نتايج طرح آمارگیری از مصرف حامل‌های انرژی و ویژگی‌های محیط زیستی خانوارهای شهری-1395 منتشر شد
نتايج طرح آمارگیری از مصرف حامل‌های انرژی و ویژگی‌های محیط زیستی خانوارهای شهری-1395 منتشر شد

   بررسی سهمی از زیربنای واحد مسکونی معمولی که گرم می‌شود نشان می‌دهد، استان‎های قزوین (94.7 درصد) و تهران (93.8 درصد) زیربنای بیشتری را نسبت به سایر استان‎ها، گرم می‌کنند.

 • طرح آمارگیری از مصرف حامل‌های انرژی و ویژگی‌های محیط زیستی خانوارهای شهری -1395 در مرداد ماه سال 1395 توسط مركز آمار ايران برای خانوارهای معمولی ساکن و گروهی در نقاط شهری کشور (که از این پس به اختصار "خانوار شهری" نامیده می‌شود) به اجرا گذاشته شد. هدف از اجراي اين طرح، براورد مقدار مصرف انرژی و بررسی ویژگی‌های محیط­زیستی خانوارهاي شهری كشور است. پیش از این نیز مرکز آمار ایران در سال 1390 طرح آمارگیری از "مصرف حامل‌های انرژی در بخش خانوار در نقاط شهری" را به‌اجرا درآورد.

  نگاهي به اهم نتايج طرح در سال 1395 نشان مي‌دهد:

  -     تعداد خانوارهای شهری معمولی ساکن و گروهی 18.12 میلیون است که در 17.68 میلیون واحد مسکونی زندگی می‌کنند.

    -    از مجموع 18.12 میلیون خانوار شهری کشور، 8.13 میلیون خانوار در واحدهای مسکونی آپارتمانی و 9.97 میلیون خانوار در واحدهای مسکونی غیر آپارتمانی زندگی می‌کنند و 0.01 میلیون خانوار در سایر انواع واحدهای مسکونی (چادر، کپر، آلونک، زاغه) زندگی می‌کنند. مجموع کل زیربنای واحدهای مسکونی معمولی شهری (آپارتمانی و غیرآپارتمانی)، 1853.3 میلیون مترمربع است.

  -     خانوارهای شهری کشور، 79.8 درصد از کل زیربنای واحدهای مسکونی خود را در ماه‌های سرد سال، گرم و 76.0 درصد از کل زیربنای واحد مسکونی خود را در ماه‌های گرم سال، خنک می‌کنند.

  -     بررسی سهمی از زیربنای واحد مسکونی معمولی که گرم می‌شود نشان می‌دهد، استان‎های قزوین (94.7 درصد) و تهران (93.8 درصد) زیربنای بیشتری را نسبت به سایر استان‎ها، گرم می‌کنند.

  -     بررسی سهمی از زیربنای واحد مسکونی معمولی که خنک می‌شود نشان می‌دهد، استان‎های هرمزگان (97.1 درصد) و تهران (96.1 درصد) زیربنای بیشتری از واحد مسکونی را نسبت به سایر استان‎ها خنک می‌کنند.

  -      در میان وسایل و تجهیزات گرمایشی، بخاری گازی، سهم عمده‎ای از وسایل گرمایشی را در بین خانوارهای شهری که واحد خود را گرم می‌کنند، داراست. به طوری‌که 75.1 درصد از خانوارهای شهری فقط با بخاری گازی واحد مسکونی خود را گرم می‌کنند. متوسط ساعت استفاده هر خانوار شهری از وسیله گرمایشی در یک شبانه‌روز در فصل زمستان 15 ساعت است.

  -      در میان امکانات و وسایل سرمایشی، کولر آبی با 56.8 درصد و کولر آبی و پنکه با 14.0 درصد، سهم عمده‎ای از وسایل و امکانات سرمایشی را در بین خانوارهای شهری که واحد خود را خنک می‌کنند، دارا است. متوسط ساعت استفاده هر خانوار شهری از وسایل و امکانات سرمایشی در یک شبانه‌روز در فصل تابستان 11 ساعت است.

  -      خانوارهای شهری کشور به‌طور متوسط در هر هفته 175548 تن پسماند تولید کرده‌اند. سرانه پسماند تولید شده توسط هر خانوار شهری 9.7 کیلوگرم در هفته بوده است.
  -      59.8 درصد خانوارها، پسماندها را مجدداً استفاده می‌کنند و کیسه پلاستیکی با 58.7 درصد، بیشتر از سایر پسماندها، توسط خانوارهای شهری مجدداً استفاده شده است.

  -      5.4 میلیون خانوار شهری، به‌طور متوسط در هر ماه از حداقل یکی از وسایل یک‌بار مصرف پلاستیکی (لیوان، بشقاب و ...) استفاده کرده‌اند. به‌طور متوسط 14.5 میلیون کارد، قاشق و چنگال، 45.9 میلیون لیوان، 18.9 میلیون بشقاب، کاسه یا دیس و 32.5 میلیون متر سفره یک‌بار مصرف پلاستیکی در هر ماه استفاده شده است.

  -     بررسی متوسط استفاده از کیسه فریزر، کیسه مخصوص زباله و کیسه پلاستیکی شفاف در هفته توسط خانوار، نشان می‌دهد، 95.4 درصد خانوارهای شهری از کیسه فریزر استفاده کرده‌اند و سرانه کیسه فریزر استفاده شده 11 عدد در هفته به ازای هر خانوار بوده است. 78.3 درصد خانوارها از کیسه مخصوص زباله استفاده می‌کنند و سرانه استفاده این خانوارها از کیسه مخصوص زباله 4 عدد در هفته بوده و 86.2 درصد خانوارها از کیسه پلاستیکی شفاف استفاده می‌کنند و  سرانه استفاده از کیسه پلاستیکی شفاف توسط این خانوارها 8 عدد در هفته بوده است.

  نتايج آمارگيري و جداول تفصيلي اين طرح، در وب‌گاه مركز آمار ایران به آدرس www.amar.org.ir قابل دسترسی است.
تصاویر
 • نتايج طرح آمارگیری از مصرف حامل‌های انرژی و ویژگی‌های محیط زیستی خانوارهای شهری-1395 منتشر شد
طراحی سایت