17 تیر 1399
En | 
زمان انتشار: 23 دی 1396
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 23 دی,1396
بازدید: 561
افزایش 9.9 درصدي واحدهاي مسكوني پيش‌بيني شده در پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان توسط شهرداري تهران و‌6.4 درصدي آن در شهرداري‌هاي کل كشور در فصل تابستان 96 نسبت به فصل تابستان 95
افزایش 9.9 درصدي واحدهاي مسكوني پيش‌بيني شده در پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان توسط شهرداري تهران و‌6.4 درصدي آن در شهرداري‌هاي کل كشور در فصل تابستان 96 نسبت به فصل تابستان 95

 در فصل تابستان سال 1396، تعداد 18767 واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌ تهران، پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 6.25 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 9.9 درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسكوني براي هر يك از اين پروانه‌های احداث ساختمان 1.7 واحد بوده است.

بررسي نتايج طرح "گرد‌آوري اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي كشور" در فصل تابستان سال 1396 نشان مي‌دهد: 


الف- شهر تهران
  در فصل تابستان سال 1396، تعداد 18767 واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌ تهران، پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 6.25 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 9.9 درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسكوني براي هر يك از اين پروانه‌های احداث ساختمان 1.7 واحد بوده است. 
  تعداد 2631 پروانه‌ي احداث ساختمان توسط شهرداري‌ تهران در فصل تابستان 1396 صادرشده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 8.15 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 7.10 درصد افزایش داشته است.
  مجموع مساحت زيربنا در پروانه‌هاي احداث ساختمان‌ صادرشده از سوي شهرداري‌ تهران در فصل تابستان 1396 بالغ ‌بر 1.3541 هزار مترمربع بوده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 5.32 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 7.5 درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زيربناي اين دسته از پروانه‌ها در دوره‌ي مورد بررسي حدود 1346 مترمربع بوده است. 

ب- كل نقاط شهري كشور
  در فصل تابستان سال 1396، تعداد 82520 واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌هاي كشور پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 6.3 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 6.4 درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسكوني در هر پروانه‌ي احداث ساختمان 8.2 واحد بوده است‌.
  تعداد 29538 پروانه‌ي احداث ساختمان توسط شهرداري‌هاي كشور در فصل تابستان 1396 صادرشده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 2.1 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 9.4 درصد افزایش داشته است.
 

در ضمن، نتايج‌ تفصيلي در اين زمينه بزودی در وبگاه مركز آمار ايران به آدرس www.amar.org.ir قرار خواهدگرفت.

تصاویر
  • افزایش 9.9 درصدي واحدهاي مسكوني پيش‌بيني شده در پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان توسط شهرداري تهران و‌6.4 درصدي آن در شهرداري‌هاي کل كشور در فصل تابستان 96 نسبت به فصل تابستان 95
طراحی سایت