03 بهمن 1398
En | 
زمان انتشار: 30 مرداد 1392
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 30 مرداد,1392
بازدید: 1760
  شاخص هاي ماده 68 برنامه پنجم  در هشتادو يكمين  جلسه كمسيون تخصصي شوراي عالي آمار بررسي شد
شاخص هاي ماده 68 برنامه پنجم در هشتادو يكمين جلسه كمسيون تخصصي شوراي عالي آمار بررسي شد


هشتاد و يكمين جلسه كمسيون  تخصصي  شوراي عالي آمار در رابطه با  بررسي شاخص هاي مربوط به ماده 68 قانون برنامه پنجم توسعه كشور  در مركز آمار ايران  برگزار شد. در اين جلسه كه روز دوشنبه، هفدهم  تير ماه برگزار  گرديد،‌  آقاي قائمي ، معاون طرح هاي آماري و آمار هاي ثبتي مركز آمار ايران، آقاي دوست محمدي مدير كل دفتر برنامه‌ريزي،‌ پايش عملكرد  و دبير خانه شوراي عالي آمار،آقاي طاهري  مدير كل دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها، و سياست‌هاي كلان  مركز آمار ايران  و جمعي از نمايندگان وزارت خانه ها و نهادهاي دولتي حضور داشتند. بر اساس ماده 68 برنامه پنجم توسعه  كشور، مرکز آمار ایران مکلف است پس از دریافت شناسنامه شاخص هاي حوزه هاي تخصصي مختلف، نسبت به عملیاتی کردن برنامه اجرایی مربوط شامل طرح های آمارگیری ، پایگاه اطلاعات آماری کشور ، سامانه های اطلاعاتی – عملیاتی و زمانبندی اقدام کند و اعتبارات مورد نیاز را حداکثر ظرف شش ماه تهیه و به تصویب شورای عالی آمار برساند . دستگاه های اجرایی متولی حوزه های تخصصی نيز مکلفند شناسنامه های مربوط را حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ برنامه به مرکز آمار ایران ارائه نمایند .  اين شاخص ها در 12 محور كلي   طبقه بندي شده اند كه عبارتند از 1ـ الگوي توسعه اسلامي-‌ ايراني2ـ ارزيابي سند چشم‌انداز بيست ساله كشور ، 3ـ ارزيابي عملكرد قانون برنامه پنجم  4ـ بهره‌وري ملي،  5 ـ توسعه انساني6-  الگوي مصرف 7ـ تدوين استانداردهاي ملي 8 ـ داده‌هاي مكاني  9ـ آمايش سرزمين10ـ نظام اداري و مديريت و فناوري اطلاعات 11ـ اهداف توسعه هزاره (MDG ) و 12ـ نقشه جامع علمي كشور.

به گفته آقاي قائمي،در كمسيون تخصصي، شاخص‌ها از نظر  اهداف مورد نظر، ‌برنامه عملياتي و تهيه و تدوين شاخص‌ها، برنامه زمان بندي، بودجه و ..مورد بررسي قرار  گرفته و سپس براي عملياتي شدن، مي بايست به تصويب شوراي عالي آمار برسند و تصميمات شوراي عالي آمار نيز، از مجراي اين كمسيون تخصصي مي گذرد. وي بر تهيه شاخص‌ها مطابق با استانداردهاي بين المللي  و همچنين با دامنه پوشش بالا  تاكيد نمود.  در ادامه جلسه، آقاي دوست محمدي، با اشاره به دستور جلسه برگزار شده، مبني بر تعيين شيوه نامه تصويب شناسنامه شاخص هاي ماده 86 در كمسيون تخصصي شوراي عالي آمار، بر  لزوم برگزاري مستمر اين جلسات، براي بررسي شاخص ها تاكيد نمود. وي افزود: اين كمسيون وظيفه اصلي تلخيص، بومي پذيري و بررسي مقايسه پذيري و واقعيت نمايي شاخص‌ها را بر عهده دارد.

همچنين در ادامه اين جلسه آقاي طاهري، با اشاره به برخي از شاخص هاي  مورد بررسي، به اقدامات انجام شده در مركز آمار ايران در اين زمينه اشاره نمود. به گفته ايشان، در گام نخست و مرحله اول اجرای ماده 68، دفتر محاسبه شاخص برنامه وسیاست های کلان مرکز آمار ایران بعنوان مجری ماده 68 با تدوین فعالیت های معینی، زمینه عملیاتی کردن اجرای این ماده از برنامه پنجم را طراحی و آغاز نمود . در این راستا با توجه به مفاد تصریح شده در ماده 68 ،" دریافت شناسنامه شاخص‌ها " تهیه و تنظیم الگوی شناسنامه با دستور العملل تکمیل آن مورد مطالعه قرار گرفت و در نهایت شناسنامه جامع و کاملی تهیه شد .

شناسایی سازمان ها و دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه‌های تخصصی مندرج در ماده 68 از جمله فعالیت های دیگری بود که در این زمینه صورت پذیرفت و سپس مکاتبات لازم بمنظور تبیين ماده 68 انجام شد و جلسات کارشناسی و بعضاً با دعوت از مدیران و برنامه ریزان سازمان ها و دستگاه های اجرایی در مرکز آمار ایران نسبت به تکمیل شناسنامه شاخص‌های حوره مندرج در ماده 68 اقدام برگزار شد.

ذكر اين نكته ضروري است كه در اين جلسه با اشاره به سند چشم انداز بييست ساله كشور،  براين نكته تاكيد شد كه در تهيه، تدوين و تصويب برنامه‌هاي توسعه و بودجه‌هاي ساليانه، اين نکته مورد توجه قرار گيرد که شاخص‌هاي کمي کلان آن‌ها از قبيل نرخ سرمايه گذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله‌ي درآمد ميان دهک‌هاي بالا و پايين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانايي‌هاي دفاعي و امنيتي، بايد متناسب با سياست‌هاي توسعه تنظيم و تعيين گردد و اين سياست‌ها و هدف‌ها به صورت کامل مراعات شود.

گفتني است كه از جمله مصوبات اين جلسه، در  اولويت قرار گرفتن  بررسي شاخص هايي همچون MDG (اهداف توسعه هزاره)  است كه  از نظر  تعاريف و استاندارد ها مشكل خاصي ندارند.

 

 

تصاویر
  •   شاخص هاي ماده 68 برنامه پنجم  در هشتادو يكمين  جلسه كمسيون تخصصي شوراي عالي آمار بررسي شد
طراحی سایت