03 بهمن 1398
En | 
زمان انتشار: 30 مرداد 1392
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 30 مرداد,1392
بازدید: 1906
تاكيد بر ادامه  روند حدف كاغذ از طرح هاي آمارگيري در سمينار شاخص قيمت
تاكيد بر ادامه روند حدف كاغذ از طرح هاي آمارگيري در سمينار شاخص قيمت


كارگاه آموزشي  طرح هاي شاخص قيمت  با تاكيد بر اجرا به روش paperess (بدون استفاده از كاغذ)، ويژه كارشناسان سيستم مركز آمار ايران و دفاتر آمار و اطلاعات استانداري هاي كشور ، از اول تير ماه به مدت 2 روز برگزار شد.اين كارگاه آموزشي، با هدف آشنايي شركت كنندگان با جمع آوري اطلاعات از طريق سايت الكترونيك  برگزار گرديد.آقاي دكتر عليپور، معاون اقتصادي و محاسبات ملي مركز آمار ايران در افتتاحيه اين كارگاه با اشاره به اين نكته كه دفتر شاخص قيمت در زمينه حذف كاغذ از طرح‌هاي آمارگيري، در اين مركز پيشتاز بوده است، بر ادامه فرايند حذف كاغذ و گذر از مرحله سنتي جمع آوري اطلاعات در طرح‌هاي آمارگيري  به مرحله نوين و استفاده از روش هاي الكترونيك تاكيد نمود. آقاي دكتر عليپور همچنين ارتقاء كيفيت طرح‌هاي آماري را  مهمترين عامل اعتماد به آمارهاي ارائه شده توسط مركز آمار ايران ذكر نمود. وي در پايان سخنان خود  ابراز اميدواري كرد كه نتايج طرح‌هاي مركز آمار ايران  ، همواره  از آمار هاي  مهم براي برنامه‌ريز ي‌هاي كشور باشند.
تصاویر
  • تاكيد بر ادامه  روند حدف كاغذ از طرح هاي آمارگيري در سمينار شاخص قيمت
طراحی سایت