04 مهر 1399
En | 
زمان انتشار: 29 بهمن 1391
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 29 بهمن,1391
بازدید: 2335
طي مراسمي در موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني،از برترين هاي طرح ملي آمارگيري از واحد هاي صنفي و بازرگاني تقدير شد
طي مراسمي در موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني،از برترين هاي طرح ملي آمارگيري از واحد هاي صنفي و بازرگاني تقدير شد


طي مراسمي در موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني

از برترين هاي طرح ملي آمارگيري از واحد هاي صنفي و بازرگاني تقدير شد

در مراسمي كه به منظور اطلاع رساني نتايج طرح ملي آمارگيري از واحد هاي صنفي و بازرگاني با هدف سنجش و تحليل شاخص‌هاي بهره‌وري برگزارشد، از عوامل اجرايي برتر اين طرح تقدير به عمل آمد. طرح مذكور با هدف فراهم كردن اطلاعات مورد نياز براي تدوين برنامه جامع بهبود بهره‌وري بخش بازرگاني( موضوع ماده 79 قانون برنامه پنجم) و ارزيابي برنامه هاي عملياتي بهبود بهره‌وري در برنامه پنجم توسعه طراحي و در سال 90 با مديريت و راهبري موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشاركت ستادهاي راهبردي و مديرت طرح در استان‌ها و با همكاري مركز آمار ايران و پژوهشكده آمار در تمامي استان‌هاي كشور اجرا شد.

اين مراسم با حضور آقاي قائمي، معاون طرح‌هاي آماري و آمارهاي ثبتي مركز آمار ايران، آقاي گودرزي، مديركل دفتر آمارهاي فرهنگي و بازرگاني، آقاي دكتر فتح اله، رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني و جمعي از عوامل اجرايي طرح برگزار گرديد.آقاي فتح الهي در افتتاحيه اين مراسم،با اشاره به اين نكته كه اين طرح، اولين طرح اندازه‌گيري شاخص هاي بهره‌وري در كشور است، ‌بر اين نكته تاكيد نمود كه در سند چشم انداز 20 ساله كشور، ماده 5 برنامه چهارم و ماده 79 برنامه پنجم توسعه، به ارتقاي بهره‌وري و نقش آن در تامين رشد اقتصادي كشور توجه ويژه شده است.

معاون طرح‌هاي آماري و آمار هاي ثبتي مركز آمار ايران نيز در سخنراني خود، ‌به نحوه همكاري و مشاركت اين مركز در طرح اشاره نمود. آقاي قائمي با بيان نكات برجسته طرح از جمله برخورداري آن از ظرفيت بالاي كارشناسي درحوزه دانشگاهي و اجرايي، استفاده از استانداردها و طبقه‌بندي‌هاي بين‌المللي در طراحي تا انتشار طرح و فراهم نمودن اطلاعات مورد نياز تحليل وضعيت بخش بازرگاني كشور گفت:‌ اقدامات و فعاليت مركز آمار ايران در قالب چهار گروه تهيه طرح و آموزش، اجرا، روابط عمومي و تبليغات و استخراج انجام شده است.وي به مطالعه و بررسي طرح هاي مشابه در ساير كشورها،‌تهيه طرح موضوعي براي تعيين اهداف، جامعه آماري، روش نمونه‌گيري، زمان آماري و آمارگيري وسطح انتشار نتايج ،تهيه پرسشنامه‌ها و راهنماهاي آمارگيري و بازبيني،تهيه راهنماي آموزش و سازمان اجرايي طرح، آموزش‌هاي تهران و استاني ، تهيه جداول نهايي و انتشاراتي طرح و روش استخراج آن‌ها در سطح انتشاراتي مورد نياز، ، تهيه طرح جامع تبليغات و اطلاع‌رساني و تهيه نرم‌افزارهاي داده‌آمايي، وريف، اديت موضوعي، جانهي، وزن‌دهي و جداول و ورود اطلاعات پرسشنامه‌ها (داده‌آمايي) به نرم‌افزار تهيه شده، به عنوان بخشي از اقدامات انجام شده توسط مركز آمار ايران اشاره كرد. ايشان اشاره نمود كه استخراج جداول با ضريب طرح بر اساس سطح انتشار موردنياز،بررسي نتايج طرح و رفع تناقض‌هاي موجود در نتايج‌، تاييد نتايج و جداول انتشاراتي، تهيه گزارش‌هاي موردنياز از نتايج طرح و انتشار نتايج طرح در سطوح قابل انتشار و اطلاع‌رساني عمومي از ديگر فعاليت هاي مركز آمار ايران در طرح مذكور بوده است.

همچنين تقدير از برترين هاي عوامل اجرايي طرح ملي آمارگيري از واحد هاي صنفي و بازرگاني، پايان بخش اين مراسم بود كه با اهداي لوح تقدير به برگزيدگان اجرا گرديد.

شايان ذكر است نتايج اين طرح به تفكيك 34 فعاليت اقتصادي مطابق با طبقه بندي استاندارد بين الملليISIC منتشر شده است.

تصاویر
  • طي مراسمي در موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني،از برترين هاي طرح ملي آمارگيري از واحد هاي صنفي و بازرگاني تقدير شد
طراحی سایت