30 شهریور 1400
En | 
زمان انتشار: 19 مهر 1396
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 19 مهر,1396
بازدید: 1736
نگاهي به وضعيت دين و جمعيت  ايران در نيم قرن اخير
نگاهي به وضعيت دين و جمعيت ايران در نيم قرن اخير

سرزمين پهناور ايران  با تاريخچه اي بسيار  كهن  در ادوار  مختلف  تاريخ دين هاي مختلفي را  تجربه نموده است. به عبارتي سرزمين ايران  در طول تاريخ  داراي جمعيت ها ،‌ نژادها  و حكومت هاي متعددي بوده است كه برخي از آن ها  مهاجرين يا  مهاجميني از سرزمين هاي  ديگر بوده اند...


مقاله پيوست برگرفته ازنشريه دو ماهنامه تحليلي - پژوهشي آمار-آذر  و دي  1395 است.  

متن كامل مقاله را در فايل پيوست مشاهده كنيد.

تصاویر
  • نگاهي به وضعيت دين و جمعيت  ايران در نيم قرن اخير
فایلهای پیوست
طراحی سایت