04 مهر 1402
En | 
زمان انتشار: 16 مهر 1396
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 19 مهر,1396
بازدید: 3869
نرخ بيكاري تابستان 1396 ،11.7 درصد است
نرخ بيكاري تابستان 1396 ،11.7 درصد است

نتايج طرح آمارگيري نيروي‌كار تابستان 1396 منتشر شد. بررسي نرخ بيكاري افراد 10 ساله و بيش‌تر نشان مي‌دهد كه 11.7 درصد از جمعيت فعال (شاغل و بيكار)، بيكار بوده‌اند. بررسي روند تغييرات نرخ بيكاري كل كشور نشان مي‌دهد كه اين شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان 1395)، 1.0 درصد و نسبت به فصل گذشته (بهار 1396) 0.9 درصد كاهش داشته است.

   در تابستان 1396، 41.0 درصد جمعيت 10 ساله و بيش‌تر از نظر اقتصادي فعال بوده‌اند، يعني در گروه شاغلان يا بيكاران قرار گرفته‌اند. بررسي روند تغييرات نرخ مشاركت اقتصادي كل كشور نشان مي‌دهد كه اين شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان 1395)، 0.6 درصد و نسبت به فصل گذشته (بهار 1396)، 0.4 درصد افزايش داشته است.

·        نرخ بیکاری جوانان 29 - 15 ساله نيز حاکی از آن است كه 24.4 درصد از جمعیت فعال 29- 15 ساله بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیش‌تر بوده است. بررسي روند تغييـرات نرخ بيكاري جوانان 29-15 ساله نشان مي‌دهد كه اين شاخص نيز نسبت به فصل مشابه در سال گذشته 2.3 درصد و نسبت به فصل قبل 2.0 درصد كاهش پيدا كرده است.

·        بررسي سهم اشتغال ناقص نشان مي‌دهد كه در تابستان 1396، 9.2درصد جمعيت شاغل،‌ به دلايل اقتصادي (فصل غيركاري، ركود كاري، پيدا نكردن كار با ساعت بيش‌تر و) كم‌تر از 44 ساعت در هفته كار كرده و آماده براي انجام كار اضافي بوده‌اند. اين در حالي است كه 40.5 درصد از شاغلين 15 ساله و بيش‌تر، 49 ساعت و بيش‌تر در هفته كار كرده‌اند.

·        بررسي اشتغال در بخش‌هاي عمده فعاليت اقتصادي نشان مي‌دهد كه بخش خدمات با 49.5 درصد بيش‌ترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدي بخش­هاي صنعت با 31.4 و كشاورزي با 19.1 درصد قرار دارند.

 

تصاویر
  • نرخ بيكاري تابستان 1396 ،11.7 درصد است
فایلهای پیوست