24 آبان 1398
En | 
زمان انتشار: 24 مرداد 1396
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 28 مرداد,1396
بازدید: 909
انتشار نسخه الکترونیکی گزارش متوسط قيمت فروش محصولات و هزينة خدمات کشاورزي بهار 1396
انتشار نسخه الکترونیکی گزارش متوسط قيمت فروش محصولات و هزينة خدمات کشاورزي بهار 1396

این گزارش به ارائه اطلاعاتی در ارتباط با متوسط قیمت فروش سالانه يك كيلوگرم از محصولات كشاورزي،متوسط قميت فروش انواع دام زنده و... می پردازد.

 

 

 

در بخش غلات، در سه ماهة اول سال 1396، متوسط قيمت گندم 12958 ريال و متوسط قيمت جو 9782 ريال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل 3.4 درصد و 11.2 درصد افزايش داشته اند.

 در بخش حبوبات، در سه ماهة اول سال 1396، متوسط قيمت نخود 51875 ريال و متوسط قيمت عدس 42504 ريال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل 76.8 و 4.3 درصد افزايش داشته اند.

 در بخش محصولات جاليزي، در سه ماهة اول سال 1396، متوسط قيمت هندوانه 3438، خربزه 9906 و خيار 9481 ريال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل 32.3 درصد كاهش و 76.4 و 25.5 درصد افزايش داشته اند.

 در بخش سبزيجات، در سه ماهة اول سال 1396، متوسط قيمت سيب زميني 11486، پياز 9314 و گوجه فرنگي 8929 ريال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل 163.9، 167.9 و 103.1 درصد افزايش داشته­اند.

 در بخش محصولات علوفه‌اي، در سه ماهة اول سال 1396، متوسط قيمت يونجه 7002 و کاه 1298 ريال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل 12.1 افزايش و 17.5 درصد كاهش داشته اند.

 در بخش ميوه‌هاي هسته‌دار، در سه ماهة اول سال 1396، متوسط قيمت زردآلو 35655، هلو 30162 و آلبالو 38862 ريال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل 17.2، 43.4 و 18.6 درصد افزايش داشته اند.

 در بخش ميوه‌هاي دانه‌دار، در سه ماهة اول سال 1396، متوسط قيمت سيب درختي 25765 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل 8.5 درصد كاهش داشته است.

 در بخش دامداري سنتي، در سه ماهة اول سال 1396، متوسط قيمت يك كيلوگرم گوسفند و بره به صورت زنده 149083 ریال و يك كيلوگرم گاو پرواري به صورت زنده 127781 ريال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل 34.7 و 15.8 درصد افزايش داشته اند.

 در بخش فراورده‌هاي دامي سنتي، در سه ماهة اول سال 1396، متوسط قيمت يك كيلوگرم شير گوسفند 43720 بوده كه  درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل 1/24 درصد افزايش داشته است. همچنين متوسط قيمت يك كيلوگرم شير گاو 11665 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل 2.9 درصد افزايش داشته است.

 در بخش هزينه هاي خدمات ماشيني، در سه ماهة اول سال 1396، هزينة شخم يك هكتار زمين زراعي آبي 1818391 ریال و هزينة شخم زمين زراعي ديم 1115500 ريال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل 11.1 درصد افزايش و 1.3 درصد كاهش داشته اند.

 در بخش دستمزد نيروي كار، در سه ماهة اول سال 1396، دستمزد كارگر ميوه چين مرد 450228 ريال بوده که نسبت به سال قبل 1.3 درصد كاهش داشته است و دستمزد كارگر ميوه چين زن 356068 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل 6.8 درصد افزايش داشته است. همچنين، دستمزد كارگر وجین کار و تنك كار مرد 530377 ريال و دستمزد كارگر وجین کار و تنك كار زن 588103 ريال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل 7.6 و 19.8 درصد افزايش داشته اند.

جزئيات بيشتر اين خبر را در فايل پيوست مشاهده كنيد.

   

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی گزارش متوسط قيمت فروش محصولات و هزينة خدمات کشاورزي بهار 1396
فایلهای پیوست
طراحی سایت