27 مهر 1398
En | 
زمان انتشار: 22 مرداد 1396
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 22 مرداد,1396
بازدید: 663
انتشار گزارش شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در فصل بهار 1396(بر مبناي سال پايه 1390)
انتشار گزارش شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در فصل بهار 1396(بر مبناي سال پايه 1390)

 شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در فصل بهار سال 1396 به عدد122.70 رسيد كه نسبت به شاخص فصل قبل (133.39)،  8.01 درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (130.49)، 5.97 درصد کاهش داشته است.

 درصد تغييرات شاخص كل بخش برق در چهار فصل منتهي به فصل بهار سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه)، 3.68 درصد كاهش داشته كه نسبت به همين اطلاع در فصل زمستان سال 1395 (4.50- درصد)، افزایش داشته است.

شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات اوج بار در فصل بهار سال 1396 به عدد 118.03 رسيد كه نسبت به شاخص فصل قبل (124.21)، 4.98 درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (127.70)، 7.57 درصد کاهش داشته است. درصد تغييرات شاخص كل بخش برق در چهار فصل منتهي به فصل بهار سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه)، 4.28 درصد كاهش داشته كه نسبت به همين اطلاع در فصل زمستان سال 1395 (4.36- درصد)، افزایش داشته است.

شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات ميان‌بار در فصل بهار سال 1396 به عدد 123.33 رسيد كه نسبت به شاخص فصل قبل (127.78)، 3.49 درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (129.08)، 4.46 درصد کاهش داشته است. درصد تغييرات شاخص كل بخش برق در چهار فصل منتهي به فصل بهار سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه)، 3.22 درصد كاهش داشته كه نسبت به همين اطلاع در فصل زمستان سال 1395 (4.39- درصد)، افزایش داشته است.

شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در ساعات كم‌بار در فصل بهار سال 1396 به عدد 125.44 رسيد كه نسبت به شاخص فصل قبل (155.58)، 19.38 درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (136.50)، 8.10 درصد کاهش داشته است. درصد تغييرات شاخص كل بخش برق در چهار فصل منتهي به فصل بهار سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه)، 4.20 درصد كاهش داشته كه نسبت به همين اطلاع در فصل زمستان سال 1395 (4.83- درصد)، افزایش داشته است.

جزئيات بيشتر اين خبر را در فايل پيوست مشاهده كنيد.

تصاویر
  • انتشار گزارش شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در فصل بهار 1396(بر مبناي سال پايه 1390)
فایلهای پیوست
طراحی سایت