07 مهر 1402
En | 
زمان انتشار: 13 تیر 1396
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 17 تیر,1396
بازدید: 3352
اطلاعات دامداری های کشور به روز می شود
اطلاعات دامداری های کشور به روز می شود

سمینار آموزشی طرح آمارگیری باغداری و دامداری  از تاریخ 12 لغایت 15 تیر ماه سالجاری با حضور کارشناسان سازمان برنامه و بودجه استان ها برگزار می شود در این طرح که قرار است از 24 تیر لغایت 22 مرداد در قالب یک سازمان اجرایی در سراسر کشور اجرا شود آمار و اطلاعات به روز در ارتباط با تعداد بهره برداران کشاورزی دارای فعالیت باغداری و دامداری ، مساحت باغات و قلمستان‌ها، تعداد انواع درختان مثمر و غیر مثمر ، مقدار تولید انواع محصولات باغی ، مقدار تولید شیر و گوشت قرمز  ، تغییرات تعداد انواع دام در کشور ، مدت استفاده از مرتع و تعلیف دام ، مقدار مصرف انواع خوراک دام، هزینه های سرمایه گذاری ، مقدار مصرف نهاده ها از بهره برداران پرسش و در پرسشنامه های آماری ثبت می شود.

اختصاص 10/1 درصد از اراضی خاکی کشور به اراضی کشاورزی

در افتتاحیه این سمینار مهندس مسعود اسدی مدیر کل دفتر کشاورزی با بیان اینکه بر اساس نتایج سرشماری عمومی کشاوزی 1393 حدود 4 میلیون بهره بردار کشاورزی در کشور به فعالیت های کشاورزی اشتغال دارند اظهار داشت بر اساس نتایج حاصل از سرشماری حدود 16/4 میلیون هکتار اراضی کشاورزی در کشور تحت مدیریت بهره برداران کشاورزی اداره می شود که نسبت سهم اراضی کشاورزی به مساحت خاکی کشور حدود 10/1 درصد است در واقع 10/1 درصد از اراضی خاکی کشور را اراضی کشاورزی به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه متوسط اراضی کشاورزی به ازای یک بهره بردار حدود 4 هکتار و اراضی باغی حدود 1 هکتار است افزود حدود 1/1 میلیون بهره بردار کشاورزی به فعالیت پرورش گوسفند و بز و 0/7 میلیون بهره بردار به فعالیت پرورش گاو و گوساله اشتغال دارند.

اختلافات آماری و ارایه اعداد و ارقام بدون پشتوانه پاشنه آشیل آمارهای کشاورزی

 ایشان ضمن مهم خواندن طرح های آمارگیری بخش زراعت، دامداری و باغداری ، یکی از معضلات و چالش های موجود در تولید و انتشار آمارهای بخش کشاورزی را وجود مغایرت های آماری و ارایه اطلاعات بدون پشتوانه آمارگیری از سوی برخی دستگاه های متولی بخش کشاورزی دانست و با توجه به کمبود اعتبار لازم ، اجرای طرح های آمارگیری و انتشار نتایج  بطور سالانه را از مشکلات کنونی این طرح ها برشمرد.

در ادامه مدیر کل دفتر کشاورزی مرکز آمار از طرح آمارگیری از باغداری و دامداری 1396  به عنوان بزرگ ترین طرح آمارگیری نمونه ای در تاریخ مرکز آمار ایران یاد کرد 

طراحی، اجرا و استخراج نتایج طرح آماری از زیر بخش های کشاورزی مطابق با استانداردهای سازمان های بین المللی

وی استفاده از روش های آماری برای انتخاب نمونه مبتنی بر متدهای علمی و آمارگیری بر اساس استفاده از آخرین شیوه های رایج سازمان های آماری جهان را به عنوان یک ضرورت قلمداد کرد. و اظهار داشت مرکز آمار ایران با بکارگیری توصیه های سازمان های آماری بین المللی علی الخصوص سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد(فائو) ، طرح های آماری از زیر بخش های بخش کشاورزی را طراحی ، اجرا و نتایج آن را منتشر می نماید.

در ادامه این مراسم مهندس اسدی با اشاره به حساسیت ویژه این طرح از جهت توزیع مناسب نمونه ها در سطح شهرستان و همچنین کمبود اعتبار افزود: امسال با توجه به نیاز متولیان بخش کشاورزی نتایج طرح های آمارگیری از فعالیت باغداری در سطح شهرستان و فعالیت دامداری در سطح استان ارایه خواهد شد.

تصمیم گیری در خصوص میزان صادرات و کنترل واردات محصولات باغی و دامی در گرو نتایج طرح آمارگیری و باغداری

وی در خاتمه اظهار داشت نتایج حاصل از اجرای طرح مذکور در برگیرنده اطلاعات ارزشمندی است که به برنامه ریزان و سیاستگذاران بخش کشاورزی را برای توسعه و بهبود فعالیت های مورد اشاره و همچنین اطلاع یافتن نسبت به وضعیت موجود به منظور  تصمیم گیری در خصوص میزان صادرات و یا کنترل واردات محصولات باغی و تولیدات دامی کمک شایانی خواهد کرد.

شایان ذکر است طرح‌های آمارگیری باغداری و دامداری به روش نمونه‌گیری و با مشارکت بیش از 1700 نفر نیروی انسانی اجرا خواهد شد. اطلاعات مورد نیاز در قالب دو پرسشنامه آماری مجزا و از طریق مراجعه مأموران آموزش دیده به حدود 160 هزار بهره‌بردار کشاورزی در بیش از 15 هزار آبادی و شهر نمونه جمع آوری و نتایج حاصله با روش‌های آماری به کل جامعه تعمیم داده می‌شود.

تصاویر
  • اطلاعات دامداری های کشور به روز می شود