27 مهر 1400
En | 
زمان انتشار: 03 اردیبهشت 1396
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 07 اسفند,1397
بازدید: 37136
جمعیت استان گلستان بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ از سوی ملاغلامعلی معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان اعلام شد


البرز گلستان/مهدی ملاغلامعلی معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، جمعیت استان گلستان براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ را تعداد ۱۸۶۸۸۱۹ نفر اعلام نمود.
وی خلاصه‌ای از نتایج ارائه شده توسط مرکز آمار ایران را به شرح زیر بیان نمود:
جمعیت :
جمعیت استان در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، تعداد ۱۸۶۸۸۱۹ نفر و در کل کشور ۷۹۹۲۶۲۷۰ نفر می‌باشد. استان گلستان با سهم ۲/۳۳ درصدی دارای جایگاه ۱۴ ام از نظر جمعیت است. استان تهران با ۱۳۲۶۷۶۳۷ نفر (۱۶/۶۰ درصد) بیش‌ترین جمعیت و استان ایلام با ۵۸۰۱۵۸ نفر (۰/۷۳ درصد) کم‌ترین جمعیت را در بین استان‌های کشور دارا می‌باشند.
در بین شهرستان‌های استان گلستان، شهرستان گرگان با ۴۸۰۵۴۱ نفر (۲۵/۷۱ درصد) پرجمعیت‌ترین و شهرستان بندرگز با ۴۶۱۳۰ نفر (۲/۴۷ درصد) کم‌جمعیت‌ترین شهرستان‌های استان می‌باشند.
متوسط رشد سالیانه :
متوسط رشد سالیانه جمعیت بین دو سرشماری سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ استان ۱/۰۱ و کشور ۱/۲۴ می‌باشد. استان گلستان از نظر رشد جمعیت در  [1]جایگاه ۱۹ ام کشور می‌باشد. استان خراسان جنوبی با ۳/۰۲ بالاترین و استان همدان با ۰/۲۳- کمترین نرخ رشد جمعیت را دارا می‌باشند. (متوسط رشد سالیانه جمعیت بین دو سرشماری سال ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ استان گلستان ۱/۹۰ بوده است).
در بین شهرستان‌های استان، بالاترین نرخ رشد جمعیت مربوط به شهرستان ترکمن با ۱/۹۰ درصد و پایین‌ترین نرخ رشد جمعیت مربوط به شهرستان بندرگز با نرخ رشد منفی ۰/۰۸ می‌باشد. (نرخ رشد شهرستان مینودشت نیز منفی ۰/۰۵ می‌باشد.)
تراکم جمعیت :
تراکم نسبی جمعیت (تعداد جمعیت در هر کیلومترمربع) در استان گلستان ۹۲ نفر و در کل کشور ۴۹ نفر می‌باشد. استان گلستان از لحاظ تراکم نسبی جمعیت در جایگاه ۵ ام در بین استان‌های کشور می‌باشد. استان تهران با ۹۷۳ نفر در کیلومتر مربع بالاترین و استان خراسان جنوبی با ۵ نفر در کیلومتر مربع کمترین تراکم را دارا می‌باشند.
در بین شهرستان‌های استان، بیش‌ترین تراکم مربوط به شهرستان گرگان با تراکم ۲۹۷ نفر در کیلومترمربع و کمترین تراکم مربوط به شهرستان مراوه‌تپه با ۱۹ نفر در کیلومترمربع می‌باشد.
ساختار جنسیتی جمعیت :
از جمعیت ۱۸۶۸۸۱۹ نفری استان، تعداد ۹۳۸۳۲۷ نفر (۵۰/۲۱ درصد) مرد و ۹۳۰۴۹۲ نفر (۴۹/۷۹ درصد) زن می‌باشند. این درصد در کل کشور به ترتیب برابر ۵۰/۶۷ درصد مردان و ۴۹/۳۳ درصد زنان می‌باشد. بدین ترتیب نسبت جنسی (تعداد مردان به زنان) در استان ۱۰۰/۸ و در کل کشور ۱۰۲/۷ می‌باشد. استان گلستان از نظر نسبت جنسی در جایگاه ۳۰ ام کشور قرار و قبل از استان گیلان با نسبت جنسی ۱۰۰/۴ می‌باشد. بالاترین نسبت جنسی در بین استان‌های کشور مربوط به استان بوشهر با ۱۱۴/۴ است.
بالاترین نسبت جنسی در بین شهرستان‌های استان گلستان نیز مربوط به شهرستان گمیشان با ۱۰۱/۹ و کمترین آن مربوط به شهرستان مراوه‌تپه با ۹۹/۷ بوده که نشان می‌دهد در این شهرستان، تعداد زنان بیش‌تر از مردان می‌باشد. (شهرستان‌های آزادشهر و رامیان نیز همین‌گونه هستند)
میزان شهرنشینی و روستانشینی :
براساس نتایج بدست آمده، میزان شهرنشینی در استان گلستان ۵۳/۲۷ درصد (۹۹۵۶۱۵ نفر) و در کل کشور ۷۴ درصد (۵۹۱۴۶۸۴۷ نفر) می‌باشد. بدین ترتیب ۱/۶۸ درصد از جمعیت کشور در استان گلستان سکونت دارند. استان گلستان از نظر شاخص شهرنشینی در جایگاه ۳۰ ام در بین استان‌های کشور قرار دارد. استان قم با ۹۵/۲ درصد جمعیت شهری بالاترین و استان سیستان و بلوچستان با ۴۸/۵ درصد پایین‌ترین درصد جمعیت شهری را به خود اختصاص داده‌اند.
از جمعیت ۱۸۶۸۸۱۹ نفری استان، تعداد روستائیان ۸۷۱۵۴۶ نفر (۴۶/۳ درصد) و از جمعیت ۷۹۹۲۶۲۷۰ نفری کشور تعداد روستائیان ۲۰۷۳۰۶۲۵ نفر (۲۵/۹۳ درصد) می‌باشد. بدین ترتیب ۴/۲۰ درصد از جمعیت روستائیان کشور در استان گلستان سکونت دارند.
در بین شهرستان‌‌های استان گلستان نیز، بالاترین درصد شهرنشینی مربوط به شهرستان با ۷۶/۱ درصد و کم‌ترین آن مربوط به شهرستان مراوه‌تپه با ۱۴/۲ درصد می‌باشد.
جمعیت غیرساکن :
تعداد جمعیت غیرساکن استان و کشور براساس نتایج این سرشماری به ترتیب برابر ۱۶۵۸ و ۴۸۷۹۸ نفر می‌باشد. (سهمی ۳/۳۹ درصدی استان از جمعیت غیر ساکن کشور). بالاترین درصد جمعیت غیر ساکن در بین استان‌های کشور مربوط به استان فارس با ۳۵/۳۴ درصد بوده و استان گلستان در جایگاه ۱۰ ام در بین استان‌های کشور قرار دارد.
عمده جمعیت غیرساکن استان گلستان نیز در دو شهرستان مراوه‌تپه با ۹۶۳ نفر و گنبدکاووس با ۶۶۹ نفر می‌باشد.
تعداد و بعد خانوار :
جمعیت ۱۸۶۸۸۱۹ نفری استان تعداد ۵۵۰۲۴۹ خانوار و جمعیت ۷۹۹۲۶۲۷۰ نفری کشور ۲۴۱۹۶۰۳۵ خانوار را تشکیل می‌دهند. بدین ترتیب بعد خانوار در استان گلستان ۳/۴۰ و در کل کشور ۳/۳۰ می‌باشد که از این حیث استان گلستان در جایگاه ۱۲ ام در بین استان‌های کشور قرار دارد. (بعد خانوار استان در سال ۱۳۹۰، برابر ۳/۶۰ بوده است). استان سیستان و بلوچستان با ۳/۹۴ نفر در هر خانوار، بالاترین و استان گیلان با ۲/۹۷ نفر در هر خانوار، پایین‌ترین بعد خانوار را در بین استان‌های کشور دارا می‌باشند.
شهرستان مراوه‌تپه در بین شهرستان‌های استان دارای بالاترین بعد خانوار (۳/۷۶) و شهرستان‌های کردکوی و بندرگز با ۳/۰۳ کم‌ترین بعد خانوار را دارا می‌باشند.
نرخ باسوادی :
نرخ باسوادی جمعیت ۶ ساله و بیش‌تر براساس نتایج این سرشماری در استان گلستان ۸۶/۱ و در کل کشور ۸۷/۶ درصد می‌باشد. بالاترین نرخ باسوادی مربوط به استان تهران با ۲/۹ درصد و کم‌ترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۷۶ درصد باسوادی است. استان گلستان از این نظر در جایگاه ۱۷ ام در بین استان‌های کشور قرار دارد.
 0 [2]
 0 [2]
Article printed from البرز گلستان: http://alborzegolestan.ir
URL to article: http://alborzegolestan.ir/?p=21822
URLs in this post:
[1] Image: http://alborzegolestan.ir/?attachment_id=21823
[2] Image: http://alborzegolestan.irjavascript:void(0)
Click here to print.
Copyright © 2014 البرز گلستان. All rights reserved.

 

طراحی سایت