04 مهر 1399
En | 
زمان انتشار: 14 فروردین 1396
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 03 اردیبهشت,1396
بازدید: 1446
گزارش شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی فصل پاییز 1395

/

 

محصولات كشاورزي از اتمام تولید تا مصرف نهایی تحت تاثیر عوامل مختلف، قيمتهاي متفاوتي پيدا مي‌كند كه اصطلاحاً قيمت سرخرمن، قيمت عمده‌فروشي، و قيمت خرده‌فروشي ناميده مي‌شود. به منظور دستيابي به قيمتي كه صرفا ناشي از فعاليت كشاورزي ‌باشد لازم است تأثير عواملي نظير هزينه‌هاي حمل‌ و نقل و انبارداري، سود واسطه‌ها و   حذف شود. این گزارش به ارائه قیمت تولید کننده (سرخرمن) محصولات کشاورزی پرداخته که از مقايسه اطلاعات حاصل از اين گزارش با نتايج طرح هاي خرده‌فروشي ميتوان به بررسي نقش واسطه‌ها و ديگر عوامل مؤثر در شكل‌گيري ساير قيمتها تا رسيدن محصول بدست مصرف كننده نهايي پرداخت.

    آمارگيري از قيمت فروش محصولات كشاورزي در سال 1353 آغاز شد و تاکنون بجز در چند مقطع زمانی بطور مرتب انجام شده است. محاسبه شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی بر اساس سال پایه 1390 و در همان سال شروع شده است. گزارش حاضر به شاخص مذکور در پاییز 1395 اختصاص دارد. بر این اساس شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای 100=1390) در فصل پاییز سال 1395 برابر است با 222.46 که نسبت به فصل قبل 10.39 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 3.91 درصد افزایش یافته است. درصد تغییر چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر  با 2.93 درصد است.

 

شاخص گروه­هاي اصلي

-         شاخص گروه "غلات" در فصل پاییز سال 1395 برابر با 256.60 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 16.55 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  5.58 درصد می باشد.

-         شاخص گروه "سبزیجات" در فصل پاییز سال 1395 برابر با 207.97 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 1.56 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  0.26 درصد افزایش داشته است.

-         شاخص گروه "میوه ها و میوه های آجیلی" در فصل پاییز سال 1395 برابر با 216.25 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 1.86 درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  0.41 درصد می باشد.

-         شاخص گروه "دانه ها و میوه های روغنی" در فصل پاییز سال 1395 برابر با 222.34 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 8.05 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  10.70 درصد می باشد.

-         شاخص گروه "محصولات نوشابه ای و ادویه ای" در فصل پاییز سال 1395 برابر با 264.41 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 3.24 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  2.92 درصد می باشد.

-         شاخص گروه "توتون و تنباکو" در فصل پاییز سال 1395 برابر با 288.44 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 14.06 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  1.99 درصد افزایش داشته است.

-         شاخص گروه "مواد خام طبقه بندی نشده" در فصل پاییز سال 1395 برابر با 224.49 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 9.47 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با  0.17 درصد افزایش داشته است.

-         شاخص گروه "حیوانات و محصولات حیوانی" در فصل پاییز سال 1395 برابر با 216.24 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 8.97 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 5.37 درصد می باشد.

طراحی سایت