30 شهریور 1398
En | 
زمان انتشار: 30 اسفند 1395
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 03 اردیبهشت,1396
بازدید: 1299
گزارش شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري كشور در اسفند ماه سال 1395

 

1- شاخص كل (بر مبناي100=1390) در اسفند ماه سال 1395 عدد 240.7 را نشان مي‌دهد كه نسبت به ماه قبل 1.0 درصد افزایش داشته است. افزايش شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل ( تورم نقطه به نقطه ) 8.0 درصد مي‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (7.1 درصد)، 0.9 واحد درصد افزایش یافته است. درصد تغييرات شاخص كل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در دوازده ماه منتهي به اسفند ماه سال 95 نسبت به دوره مشابه سال قبل 6.8 درصد است كه نسبت به همین اطلاع در بهمن ماه 1395 (6.8 درصد)، تغییری نداشته است.


 2- شاخص گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» در اين ماه به رقم 291.9 رسيد كه نسبت به ماه قبل 3.4 درصد افزایش نشان مي‌دهد. شاخص گروه عمده "خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات " نسبت به ماه مشابه سال قبل 12.8 درصد افزايش نشان مي‌دهد و درصد تغييرات اين گروه در دوازده ماه منتهي به اسفند ماه 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل 7.6 درصد است كه نسبت به تورم دوازده ماهه منتهي به بهمن ماه 1395 (7.1 درصد)، 0.5 واحد درصد افزایش يافته است.. شاخص گروه اصلي «خوراكي‌ها» در ماه مورد بررسي به عدد 290.1 رسيد كه نسبت به ماه قبل 3.6 درصد افزایش نشان مي‌دهد.  شاخص گروه اصلي «خوراكي‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 12.9 درصد افزايش نشان مي‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه اين گروه 7.4 درصد است.

 

 3- شاخص گروه عمده «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» در اسفند ماه 1395 به رقم 223.1 رسيد كه نسبت به ماه قبل 0.1 درصد کاهش داشته است. ميزان افزايش شاخص گروه عمده «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 6.0 درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهي به اسفند ماه 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل اين گروه 6.4 درصد است كه نسبت به تورم دوازده ماهه منتهي به بهمن ماه 1395 (6.7 درصد)، 0.3 واحد درصد كاهش يافته است.

طراحی سایت