12 تیر 1399
En | 
زمان انتشار: 23 آذر 1395
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 23 آذر,1395
بازدید: 760
کدهای استاندارد کشوری یا منطقه ای برای کاربردهای آماری M49 -Rev.4 در شمار 250 نسخه وبه قیمت 20000 ریال در شهریور ماه 1395منتشر شد.


در این نشریه کدگذاری فهرست اسامی کشورها ومناطق به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده وبرای هرکدام از آنها کدهای سه رقمی نیز برای پردازش آماری توسط بخش آماری دبیر خانه ملل تنظیم شده است. لیست کشورها ومناطق در این کد گذاری ،شامل کشورها ومناطقی است که داده های اماری آن ها توسط بخش آماری دبیر خانه سازمان ملل گردآوری شده است.واسامی کشورها ومناطق به شکل اختصاربه طور ی که در کاربردهای معمول سازمان ملل به کار می رود به عنوان اسم رسمی آنها که دراسناد رسمی استفاده می شود.،نمی باشد . این نامها مبتنی بر نشریه واژگان فنی شماره 347 ویرایش اول اسامی کشورها می باشد.

طراحی سایت