12 تیر 1399
En | 
زمان انتشار: 23 آذر 1395
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 23 آذر,1395
بازدید: 644
نشریه نتایج آمارگیری ازویژگی های محیط زیستی کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن وبیش تر 1392-1388 در شمار 150 نسخه وبه قیمت 25000 ریال در مرداد ماه 1395 منتشر شد


این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه تعداد وارزش افزوده کارگاه های صنعتی  10 نفر کارکن وبیش تربه تفکیک استان وفعالیت به قیمت جاری ، مقدار پسماند صنعتی جامدومایع  ،مقدار آب مصرفی وفاضلاب صنعتی ،مقدار پسماند صنعتی جامد ومایع ،مقدار آب خریداری شده مصرف شده به تفکیک استان وفعالیت در کارگاه های صنعتی  10 نفر کارکن وبیش تربه تفکیک استان وفعالیت طی سال های 1392-1388 می پردازد.
طراحی سایت