08 آذر 1399
En | 
زمان انتشار: 23 آذر 1395
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 23 آذر,1395
بازدید: 550
نشریه اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشورزمستان 1394در شمار 150 نسخه و به قیمت 20000 ریال درمرداد ماه 1395منتشر شد.


این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه مساحت زيربناي تعيين شده در پروانه‌هاي ساختماني برحسب نوع پروانه بخش متقاضي ،تعداد واحد مسكوني تعيين شده درپروانه‌هاي ساختماني برحسب نوع پروانه، و مساحت زمين در پروانه‌هاي احداث ساختمان برحسب وضع زمين ،تعداد پروانه‌هاي احداث ساختمان برحسب تعداد طبقات ساختمان ونوع اسكلت و مصالح عمده‌ به كار رفته در ساختمان ،تعداد واحد مسكوني‌تعيين‌شده در پروانه‌هاي احداث ساختمان برحسب مورد استفاده‌ ساختمان ومساحت زمين ، مساحت زيربنا ، نوع اسكلت و مصالح عمده‌ به‌كار رفته در ساختمان و...به تفکیک نقاط شهری استان های کشوردر فصل زمستان1394می پردازد
طراحی سایت