12 تیر 1399
En | 
زمان انتشار: 23 آذر 1395
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 23 آذر,1395
بازدید: 444
نشریه شاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت بهار1395در شمار 150 نسخه وبه قیمت 20000 ریال شهریور ماه 1395 منتشر شد.این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه شاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت وبخش های اصلی ودرصد تغییرات آن ها در فصل بهار سال های 1395-1394،شاخص قیمت تولید کننده کل بخش صنعت به تفکیک فصل در سال های 1395-1387،درصد تغییر این شاخص نسبت به فصل قبل در سال های 1395-1387،درصد تغییر شاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل در سال های 1395-1387 و... می پردازد


طراحی سایت