15 آذر 1399
En | 
زمان انتشار: 20 آذر 1395
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 20 آذر,1395
بازدید: 550
انتشار گزارش شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي روستايي كشور در آبان ماه سال 1395

/

 

 روابط عمومي مركز آمار ايران اعلام كرد:  

1 شاخص كل (بر مبناي100=1390) در آبان ماه سال 1395 عدد 244.5 را نشان مي‌دهد كه نسبت به ماه قبل 0.2 درصد افزایش داشته است. شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، 7.5 درصد افزایش یافته و نسبت به ماه قبل (7.3 درصد)، افزایش یافته است. درصد تغييرات شاخص كل در دوازده ماه منتهي به آبان ماه سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم روستايي)، 7.3 درصد است كه نسبت به تورم دوازده ماهه منتهي به مهر ماه 1395 (7.5 درصد)، كاهش یافته است. 

2 شاخص گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» در اين ماه به رقم 265.6 رسيد كه نسبت به ماه قبل 0.2 درصد افزایش نشان مي‌دهد. شاخص گروه اصلي «خوراكي‌ها» در ماه مورد بررسي به عدد 261.9 رسيد كه نسبت به ماه قبل 0.1 درصد افزایش نشان مي‌دهد. شاخص گروه اصلي «خوراكي‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 8.9 درصد افزايش نشان مي‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه اين گروه 6.5 درصد است. شاخص گروه عمده "خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات " نسبت به ماه مشابه سال قبل 9.0 درصد افزايش نشان مي‌دهد و درصد تغييرات اين گروه در دوازده ماه منتهي به آبان ماه 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل 6.5 درصد است كه نسبت به تورم دوازده ماهه منتهي به مهر ماه 1395 (6.4 درصد) افزایش داشته است. 

3 شاخص گروه عمده «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» در آبان ماه 1395 به رقم 230.2 رسيد كه 0.3 درصد نسبت به ماه قبل افزايش نشان مي‌دهد. ميزان افزايش شاخص گروه عمده "كالاهاي غيرخوراكي و خدمات" نسبت به ماه مشابه سال قبل 6.4 درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهي به آبان ماه سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل اين گروه 8.0 درصد است كه نسبت به تورم دوازده ماهه منتهي به مهر ماه 1395 (8.3 درصد) كاهش يافته است.

طراحی سایت