17 تیر 1399
En | 
زمان انتشار: 27 شهریور 1395
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 27 شهریور,1395
بازدید: 604
نشریه نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کشاورزی 1393 –استان اصفهان در شمار 150 نسخه وبه قیمت 50000 ریال در خرداد ماه 1395 منتشر شد.


در این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه بهره برداران وبهره برداری های کشاورزی ( بهره برداری های کشاورزی بر حسب نوع بهره برداری واستان ،نوع وسن بهره بردار ،مدرک تحصیلی بهره بردار ووسعت اراضی کشاورزی و...)،کاربری اراضی کشاورزی

( بهره برداری های کشاورزی بر حسب نوع بهره برداری ،تعداد ومساحت بهره برداری با زمین برحسب استان ووسعت اراضی کشاورزی،سن بهره بردار،تعدادو مساحت بهره برداری های بازمین آبی ودیم، تعدادو مساحت بهره برداری های زراعی بر حسب سن بهره بردار،وسعت اراضی زراعی،تعداد  ومساحت باغ وقلمستان آبی ودیم )زراعت محصولات سالانه(تعداد وسطح کاشت گندم،جو،برنج و...)،باغداری(تعداد بهره برداری وتعداد درخت محصولات دائمی،مساحت ونوع فعالیت گلخانه ای وسن بهره بردار)،دامپروری(بهره برداری های دارای دام سبک،تعداد دام ،سن بهره بردار و وسعت اراضی کشاورزی ،بهره برداری های دارای پرورش ماهی و...)
طراحی سایت