09 خرداد 1399
En | 
زمان انتشار: 23 شهریور 1395
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 24 شهریور,1395
بازدید: 576
در نشست استانداران سراسر كشور بر حمايت كامل از سرشماري1395 تاكيد شد


اميدعلي پارسا رئيس مركز آمار ايران در نشست استانداران كشور حضور يافت و با تشريح ابعاد و نوآوري‌هاي سرشماري عمومي نفوس و مسكن كشور نقش و جايگاه وزارت كشور و استانداران كشور به عنوان روساي ستادهاي هماهنگي سرشماري در استان‌ها را بسيار مهم و حياتي دانست. در اين نشست براي اجراي هر چه بهتر سرشماري موارد زير مورد تاكيد قرار گرفت:

          برگزاري منظم و مستمر ستاد هماهنگي سرشماري استان با رياست استاندار

          نظارت عاليه بر حسن اجراي سرشماري مطابق با برنامه زماني سرشماري

          الزام كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي، ادارات و سازمان‌هاي استاني براي شركت در سرشماري اينترنتي با هدف دستيابي

           به سهم مطلوب سرشماري اينترنتي در سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1395

          نظارت مستمر براي جلوگيري از هر گونه افزايش يا كاهش غير واقعي جمعيت در مناطق روستايي و شهري و الزام

             فرمانداران به دقت لازم در اين خصوص (جلوگيري از جابه‌جايي عمدي جمعيت)

          همكاري لازم در تامين خودرو، نيروي انساني، ساختمان‌هاي محل استقرار ستادهاي سرشماري و تجهيز اين ستادها    

             از نظر رايانه، اينترنت، تلفن و غيره

          هماهنگي‌هاي لازم براي جلب حمايت معتمدين مردم براي مشاركت در سرشماري، خصوصاً سرشماري اينترنتي

          هماهنگي لازم براي انجام سرشماري در مناطق نظامي و انتظامي و دريافت مجوزهاي لازم براي سرشماري دراين

           مناطق

          هماهنگي و اقدامات لازم براي تامين امنيت ماموران سرشماري

          هماهنگي‌هاي لازم براي مشاركت موثر صدا و سيما و رسانه‌هاي استان در سرشماري

 

طراحی سایت