30 شهریور 1398
En | 
زمان انتشار: 21 شهریور 1395
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 21 شهریور,1395
بازدید: 485
برای اولین بار و در سال اقتصاد مقاومتی، سرشماری نفوس و مسکن کاملاً بدون استفاده از کاغذ اجرا می شود.


پارسا، رییس ستاد سرشماری نفوس و مسکن 1395 کشور گفت: در گذار از سرشماری سنتی به سرشماری مدرن، برای اولین بار و در سال اقتصاد مقاومتی، سرشماری نفوس و مسکن کاملاً بدون استفاده از کاغذ اجرا می شود. با این حرکت، ایران به باشگاه کشورهای برگزار کننده سرشماری بدون کاغذ، هم از لحاظ گردآوری اینترنتی اطلاعات و هم از لحاظ استفاده از تبلت در مراجعه حضوری پیوسته است. به عنوان یک کشور رو به پیشرفت و توسعه، انجام سرشماری ثبتی-مبنا، چشم‌انداز پیش روی مرکز آمار ایران است. هزار جایزه یک میلیون تومانی برای مشارکت در سرشماری اینترنتی در نظر گرفته شده است.
طراحی سایت