09 اسفند 1402
En | 
زمان انتشار: 05 آذر 1402
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 05 آذر,1402
بازدید: 1793
شاخص قيمت کالاهای وارداتی ـ فصل تابستان 1402
شاخص قيمت کالاهای وارداتی ـ فصل تابستان 1402

در فصل تابستان 1402، شاخص قیمت کل کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی 453.5 می‌باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 4.4 درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 56.7 درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 143.9 درصد افزایش داشته است.

قيمت كالاهاي وارداتي يكي از مهم‌ترين عوامل تأثیرگذار بر ميزان مبادلات خارجي كشورها و نيز يكي از عوامل تعيين كننده رابطه مبادله مي‌باشد و تغييرات آن­ها از اهميت بالايي برخوردار است. در طرح شاخص قيمت كالاهاي وارداتی از كليه كدهاي تعرفه وارداتی كشور سال 1400 (سال پایه) استفاده شده است. اطلاعات مورد استفاده در این طرح از آمارهاي ثبتي گمرك جمهوري اسلامي ايران و طبقه بندي مورد استفاده سیستم طبقه بندی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری (HS) می‌باشد. نتايج حاصل از اين طرح در سطح كل كشور و براي 20 گروه‌ اصلي طبقه‌بندي HS قابل انتشار است و به تفکیک دلاری و ریالی محاسبه و منتشر می­‌شود.

ذکر این نکته ضروری است که براي محاسبه شاخص ­فصل تابستان 1402، از داده­‌هاي مقدماتي گمرك جمهوري اسلامي استفاده شده‌است. لذا نتايج اعلام شده به صورت مقدماتي بوده و استفاده از آن­ها بايستي با ملاحظه انجام شود. شایان ذکر است که پس از استخراج و ارائه­ داده‌­هاي قطعی سال 1402 توسط گمرك جمهوري اسلامي ایران، شاخص واردات نيز از سوي مركز آمار بازنگري شده و ارقام نهایی شاخص مربوط به اين دوره مجدداً به صورت قطعي منتشر خواهد شد.

 

شاخص قیمت کل ریالی

در فصل تابستان 1402، شاخص قیمت کل کالاهای وارداتی مبتنی بر داده­‌های ریالی 453.5 می‌باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 4.4 درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 56.7 درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 143.9 درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت کل دلاری

در فصل تابستان 1402، شاخص قیمت کل کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌­های دلاری برابر با 122.3 می‌باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 3.0 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 6.8 درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 10.8 درصد افزایش داشته است.

 

کاهش تورم فصلی ریالی

در فصل تابستان 1402، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌­های ریالی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 4.4 درصد می‌­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (11.4 درصد)، 7.0 واحد درصد کاهش داشته‌است. در این فصل بیشترین تورم فصلی با 16.8 درصد مربوط به گروه "مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان و ...." و کمترین تورم فصلی با 0.2 درصد مربوط به گروه "کفش، کلاه، چتر آفتابی و ..." می باشد. گروه "چربی­‌ها و روغن­‌های حیوانی یا نباتی و ..." نیز با تورم 8.5- درصد بیشترین کاهش را تجربه کرده است.

کاهش تورم فصلی دلاری

در فصل تابستان 1402، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌­های دلاری نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) برابر با 0.3- درصد می­‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (2.0 درصد)، 2.3 واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش تورم نقطه به نقطه ریالی

در فصل تابستان 1402، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌­های ریالی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 56.7 درصد می­‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (190.5 درصد)، 133.8 واحد درصد کاهش داشته است. در این فصل بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با 112.2 درصد مربوط به گروه " آلات و دستگاه­‌های اپتیک، عکاسی و ...." و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با 0.2 درصد مربوط به گروه "مروارید طبیعی یا پرورده و ... " می­‌باشد. گروه "چربی­‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی و ..." نیز با تورم 6.0- درصد بیشترین کاهش را تجربه کرده است.

کاهش تورم نقطه به نقطه دلاری

در فصل تابستان 1402، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌­های دلاری نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برابر با 6.8 درصد می­‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (10.0 درصد)، 3.2 واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش تورم سالانه ریالی

در فصل تابستان 1402، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل تابستان 1402، نسبت به مدت مشابه در سال قبل 143.9 درصد می­‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (211.7 درصد) 67.8 واحد درصد کاهش داشته است. در این فصل بیشترین تورم سالانه با 223.5 درصد مربوط به گروه " آلات و دستگاه­‌های اپتیک، عکاسی و‌...." و کمترین تورم سالانه با 0.1 درصد مربوط به گروه " مرواريد طبيعى يا پرورده و ..." می ­باشد.

کاهش تورم سالانه دلاری

در فصل تابستان 1402، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌­های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل تابستان 1402، نسبت به مدت مشابه در سال قبل برابر با 10.8 درصد می‌­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (13.1 درصد)، 2.3 واحد درصد کاهش داشته است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه نمایید.

تصاویر
  • شاخص قيمت کالاهای وارداتی ـ فصل تابستان 1402
فایلهای پیوست