20 آذر 1402
En | 
زمان انتشار: 27 آبان 1402
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 27 آبان,1402
بازدید: 255
نخبگان دانشگاهی کشور از مرکز آمار ایران بازدید کردند
نخبگان دانشگاهی کشور از مرکز آمار ایران بازدید کردند

در این جلسه، اسعد اله‌رضایی، معاون دفتر شاخص قیمت ها، ضمن معرفی طرح‌های شاخص‌های قیمت، فراداده ها، فراداده های تغییر سال پایه شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور شامل ضرایب اهمیت کالاها، دامنه پوشش، تعداد اقلام و تعداد کارگاه ها و همچنین تعداد مظنه قیمت را تشریح کرد.

در راستای تحقق اهداف دوره آموزشی ویژه نخبگان (طرح شهید موسوی) در سازمان برنامه و بودجه کشور ، 35 نفر از دانشجویان نخبه دانشگاه های ممتاز کشور در روز سه شنبه 23 آبان 1402 از مرکز آمار ایران بازدید کردند.

در جلسه این بازدید، سمیرا عزالدین کارشناس اداره کل توسعه منابع انسانی و پشتیبانی به معرفی تشکیلات، اهداف، وظایف و ماموریت های مرکز آمارایران پرداخت.

در ادامه آرش فاضلی، مدیر کل دفتر استانداردها، نظارت و ارزیابی طرح های آماری در خصوص ویژگی های طرح های آماری مرکز آمار، سابقه سرشماریها، ضرورت و اهمیت اجرای سرشماری ثبتی مبنا، استانداردهای آماری و فهرست آمارهای رسمی کشور، مطالبی را ارایه کرد.

در این جلسه، محمد حداد سلیمانی، کارشناس دفتر روش‌شناسی طرح‌های آماری و طرح‌های
نمونه‌گیری، نکاتی را در ارتباط با تعیین اندازه و وزن نمونه‌های طرح‌های آماری مرکز، روش‌های نمونه‌گیری بیان کردند و در ادامه الهام فتحی، رییس گروه آمارهای جمعیت و سلامت دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار، توضیحات مبسوطی در خصوص فعالیت‌های دفتر جمعیت، روش‌های پیش بینی و برآورد جمعیت در مرکز آمار ارایه کردند.

در ادامه بهناز سرخیل، کارشناس دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار در مورد طرح نیروی کار و ویژگی های فنی آن و نحوه اجرای آن در کشور مطالبی را بیان کرد.

در پایان این جلسه، اسعد اله‌رضایی، معاون دفتر شاخص قیمت ها، ضمن معرفی طرح های
شاخص‌های قیمت، فراداده ها، فراداده های تغییر سال پایه شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور شامل ضرایب اهمیت کالاها، دامنه پوشش، تعداد اقلام و تعداد کارگاه ها و همچنین تعداد مظنه قیمت را تشریح کرد.

گفتنی است در پایان این بازدید، دانشجویان از موزه آمار و کتابخانه مرکز آمار بازدید کردند.

 

تصاویر
  • نخبگان دانشگاهی کشور از مرکز آمار ایران بازدید کردند
  • نخبگان دانشگاهی کشور از مرکز آمار ایران بازدید کردند
  • نخبگان دانشگاهی کشور از مرکز آمار ایران بازدید کردند