20 آذر 1402
En | 
زمان انتشار: 22 آبان 1402
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 22 آبان,1402
بازدید: 1241
شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت- فصل تابستان1402
شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت- فصل تابستان1402

در فصل تابستان1402، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت 1033.5 می‌باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 7.1 درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 37.6 درصد افزایش و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 29.2 درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت کل

در فصل تابستان1402، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت 1033.5 می­‌باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 7.1 درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)  37.6 درصد افزایش و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 29.2 درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم فصلی

در فصل تابستان 1402، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 7.1 درصد می‌­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (9.3 درصد)، 2.2 واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل تابستان1402، نسبت به فصل قبل، 7.1 درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم فصلی با 20.3 درصد مربوط به گروه "ساخت کُک و فراورده‌های حاصل از پالايش نفت"  و کم­ترین تورم فصلی با  1.9 درصد  مربوط به گروه "ساخت ساير مصنوعات" می‌­باشد. همچنین در این فصل گروه "ساخت فلزات پايه" با تورم 0.6- درصد و گروه "ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری" با تورم 0.3-  مواجه بوده است.

 

افزایش تورم نقطه به نقطه

در فصل تابستان1402، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 37.6 درصد می‌­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (25.6 درصد)، 12.0 واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل تابستان 1402، نسبت به فصل مشابه سال قبل، 37.6 درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با 92.6 درصد مربوط به گروه "ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندي نشده درجاي ديگر" و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با 16.8 درصد مربوط به گروه " ساخت مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی" می‌­باشد.

افزایش تورم سالانه

در فصل تابستان1402، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل، 29.2 درصد می‌­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (27.0 درصد)، 2.2 واحد درصد افزایش داشته‌است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به تابستان1402، نسبت به دوره مشابه سال قبل، 29.2 درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم سالانه با 68.3 درصد مربوط به گروه " ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندي نشده درجاي ديگر" و کم­ترین تورم سالانه با 12.3 درصد مربوط به گروه " ساخت مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی" می‌­باشد.

برای دریافت اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه نمایید.

تصاویر
  • شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت- فصل تابستان1402
فایلهای پیوست