20 آذر 1402
En | 
زمان انتشار: 22 آبان 1402
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 22 آبان,1402
بازدید: 1058
شاخص قيمت توليدكننده بخش معدن- فصل تابستان 1402
شاخص قيمت توليدكننده بخش معدن- فصل تابستان 1402

در فصل تابستان 1402، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن 1807.9 می باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 9.0 درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 56.5 درصد افزایش و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 35.7 درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت کل

در فصل تابستان 1402، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن 1807.9 می­‌باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 9.0 درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 56.5 درصد افزایش و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 35.7 درصد افزایش داشته است.

 

کاهش تورم فصلی

در فصل تابستان 1402، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 9.0 درصد می­‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (13.0 درصد)، 4.0 واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید ماده معدنی در داخل کشور، در فصل تابستان 1402 ، نسبت به فصل قبل از آن، 9.0 درصد افزایش داشته است. در این فصل بیش­ترین تورم فصلی با 9.3 درصد مربوط به گروه "کانه­‌های فلزی" و کم­ترین تورم فصلی با 4.8 درصد مربوط به گروه "زغال­‌سنگ" می­‌باشد.

 

افزایش تورم نقطه به نقطه

در فصل تابستان 1402، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 56.5 درصد می‌­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (40.7 درصد)، 15.8 واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید ماده معدنی در داخل کشور، در فصل تابستان 1402، نسبت به فصل مشابه سال قبل، 56.5 درصد افزایش داشته است. در این فصل بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با 58.1 درصد مربوط به گروه "کانه­‌های فلزی" و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با 37.1 درصد مربوط به گروه "زغال سنگ" می­‌باشد.

 

افزایش تورم سالانه

در فصل تابستان 1402، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل 35.7 درصد می­‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (25.0 درصد)، 10.7 واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به تابستان 1402 نسبت به دوره مشابه سال قبل، 35.7 درصد افزایش داشته است. در این فصل بیش­ترین تورم سالانه مربوط به گروه "سایر معادن" با 56.7 درصد و کم­ترین تورم سالانه مربوط به گروه "زغال­‌سنگ" با 25.7 درصد می­‌باشد.

برای دریافت اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه نمایید.

تصاویر
  • شاخص قيمت توليدكننده بخش معدن- فصل تابستان 1402
فایلهای پیوست