20 آذر 1402
En | 
زمان انتشار: 20 آبان 1402
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 20 آبان,1402
بازدید: 189
نشست دکتر ابوحمزه ، رئیس مرکز آمار ایران با سردبیران اقتصادی رسانه ها
نشست دکتر ابوحمزه ، رئیس مرکز آمار ایران با سردبیران اقتصادی رسانه ها

اولین جلسه مشورتی دکتر ابوحمزه، رئیس مرکز آمار ایران، با سردبیران اقتصادی رسانه‌ها به منظور تعامل بین مرکز آمار ایران با رسانه‌ها، در راستای ارتقای آگاهی عمومی نسبت به فعالیت‌های مرکز آمار ایران، روز شنبه 13 آبان ماه 1402، برگزار شد.

-

تصاویر
  • نشست دکتر ابوحمزه ، رئیس مرکز آمار ایران با سردبیران اقتصادی رسانه ها
  • نشست دکتر ابوحمزه ، رئیس مرکز آمار ایران با سردبیران اقتصادی رسانه ها
  • نشست دکتر ابوحمزه ، رئیس مرکز آمار ایران با سردبیران اقتصادی رسانه ها
  • نشست دکتر ابوحمزه ، رئیس مرکز آمار ایران با سردبیران اقتصادی رسانه ها
  • نشست دکتر ابوحمزه ، رئیس مرکز آمار ایران با سردبیران اقتصادی رسانه ها
  • نشست دکتر ابوحمزه ، رئیس مرکز آمار ایران با سردبیران اقتصادی رسانه ها
  • نشست دکتر ابوحمزه ، رئیس مرکز آمار ایران با سردبیران اقتصادی رسانه ها