07 مهر 1402
En | 
زمان انتشار: 13 شهریور 1402
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 21 شهریور,1402
بازدید: 118
شاخص قيمت توليدكننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی- فصل بهار 1402  (بر مبنای سال پایه 1395)
شاخص قيمت توليدكننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی- فصل بهار 1402 (بر مبنای سال پایه 1395)

در فصل بهار 1402، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش "زراعت، باغداری و دامداری سنتی" نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 45.1 درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (86.0 درصد)، 40.9 واحد درصد کاهش داشته‌است.

شاخص قیمت کل

در فصل بهار 1402، شاخص قیمت تولیدکننده بخش "زراعت، باغداری و دامداری سنتی" 1056.8 می­باشد که نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 45.1 درصد افزایش داشته‌است. در این فصل شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) با رشد 56.5 درصد مواجه بوده‌است.

کاهش تورم نقطه به نقطه

در فصل بهار 1402، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش "زراعت، باغداری و دامداری سنتی" نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 45.1 درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (86.0 درصد)، 40.9 واحد درصد کاهش داشته‌است. در این فصل بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با 114.2 درصد مربوط به گروه "پرورش گوسفند و بره سنتی" و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با 3.6 درصد مربوط به گروه "سایر محصولات زراعی" می­باشد.

کاهش تورم سالانه

در فصل بهار 1402، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش "زراعت، باغداری و دامداری سنتی" در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل 56.5 درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (61.1 درصد)، 4.6 واحد درصد کاهش  داشته‌است. در این فصل بیش­ترین تورم سالانه مربوط به گروه "پرورش گوسفند و بره سنتی" با 81.0 درصد و کم­ترین تورم سالانه مربوط به گروه "سایر محصولات زراعی" با 11.4 درصد می­‌باشد.

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.

 

 

 

تصاویر
  • شاخص قيمت توليدكننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی- فصل بهار 1402  (بر مبنای سال پایه 1395)
فایلهای پیوست