17 آذر 1402
En | 
زمان انتشار: 13 شهریور 1402
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 13 شهریور,1402
بازدید: 2312
شاخص قيمت توليدكننده ـ فصل بهار 1402  (بر مبنای سال پایه 1395)
شاخص قيمت توليدكننده ـ فصل بهار 1402 (بر مبنای سال پایه 1395)

در فصل بهار 1402، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 42.4 درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (46.8 درصد)، 4.4 واحد درصد کاهش داشته است.

amar

شاخص قیمت کل

در فصل بهار 1402، شاخص قیمت کل تولیدکننده 892.0 می‌باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 12.4 درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 42.4 درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 42.9 درصد کاهش داشته است.

 

افزایش تورم فصلی

در فصل بهار 1402، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 12.4 درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (9.9 درصد)، 2.5 واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در فصل بهار 1402 نسبت به فصل قبل، 12.4 درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم فصلی با 31.8 درصد مربوط به گروه "تولید، انتقال و توزیع برق" و کم‌ترین تورم فصلی با 9.3 درصد مربوط به گروه "صنعت" می‌باشد.

کاهش تورم نقطه به نقطه

در فصل بهار 1402، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 42.4 درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (46.8 درصد)، 4.4 واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور، در فصل بهار 1402 نسبت به دوره مشابه سال قبل 42.4 درصد کاهش دارد. در این فصل بیش‌ترین تورم نقطه به نقطه با 61.9 درصد مربوط به گروه "خدمات" و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با 25.6 درصد مربوط به گروه "صنعت" می‌باشد.

کاهش تورم سالانه

در فصل بهار 1402، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار 1402 نسبت به مدت مشابه در سال قبل 42.9 درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (44.3 درصد)، 1.4 واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به بهار 1402 نسبت به دوره مشابه سال قبل، 42.9 درصد کاهش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم سالانه با 60.0 درصد مربوط به گروه "کشاورزی" و کم‌ترین تورم سالانه با 25.0 درصد مربوط به گروه "معدن" می­‌باشد.

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.

تصاویر
  • شاخص قيمت توليدكننده ـ فصل بهار 1402  (بر مبنای سال پایه 1395)
فایلهای پیوست