08 اسفند 1399
En | 
زمان انتشار: 12 خرداد 1395
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 12 خرداد,1395
بازدید: 1100
آغاز اجراي طرح‌ آمارگيري از معادن در حال بهره‌برداري كشو از خرداد ماه


طرح آمارگيري از معادن در حال بهره‌برداري كشور از تاريخ 95/3/20 لغايت 95/6/31به مدت ۱۰۰ روز در سراسر كشور انجام خواهد شد. در اين طرح ماموران آمارگير با مراجعه به حدود ۵7۰۰ معدن در حال بهره‌برداري كشور اطلاعات تفصيلي مورد نظر را در قالب پرسشنامه، جمع‌آوري خواهند كرد. هدف كلي از تهيه و اجراي طرح آمارگيري از معادن درحال بهره برداري ، تهيه آمار و اطلاعات مربوط به عملكرد اين بخش و محاسبه سهم آن در توليد ناخالص داخلي كشور، مقدار و ارزش توليدات، مقدار و ارزش فروش، مقدار و ارزش صادرات مستقيم، ارزش افزوده، تركيب نيروي انساني به تفكيك توليدي، غيرتوليدي، مدرك تحصيلي و مقدار استخراج، ارزش سرمايه‌گذاري و پارامترهاي زيست ‌محيطي، بهداشت وايمني و ... مي‌باشد.
سمينار آموزشي اين طرح، ازنهم خرداد ماه به مدت دو روز با شركت مسئولان اجراي طرح از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌هاي سراسر كشور، در مركزآمارايران برگزار شد.
 لازم است به اين نكته اشاره شود كه به منظور شناخت معادن و ميزان ظرفيت توليد مواد معدني در كشور و اتخاذ سياست‌هاي توسعه مناسب، طرح آمارگيري از معادن تحت پوشش بخش عمومي در سال‌هاي ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵، توسط مركز آمار ايران به اجرا درآمد و از سال ۱۳۶۶ لغايت ۱۳۹۳ (به جز سال‌هاي ۷۰ و ۸۴) تمامي معادن در حال بهره‌برداري كشور (به جز نفت و گاز، مواد راديواكتيو)، مورد آمارگيري قرار گرفته و نتايج آن منتشر شده است.
 

 گفتني است موادمعدني درتوسعه ي اقتصادي كشورنقش زيربنايي دارند. اين موادچه به صورت خام وچه به صورت محصول نهايي فرآيندهاي مختلف استحصال، پالايش و ... تغذيه كننده بسياري از صنايع معدني وديگر صنايع هستند. ذخايربزرگ وارزشمندي چون مس، آهن، سرب وروي، كروميت، فلورين، سنگ هاي تزييني و... از سرمايه هاي اين سرزمين به شمار مي روند. از طرف ديگر با بهره برداري ازمعادن و ايجاد راه هاي ارتباطي، صنعت حمل ونقل كشور نيز رونق مي گيرد وشبكه ارتباطي توسعه مي يابد. درنهايت توجه ويژه به توسعه معادن ازهجوم بي رويه جمعيت ازمناطق محروم به شهرها مي كاهد وباعث ايجاد اشتغال مي شود.

 

 

طراحی سایت