08 مهر 1402
En | 
زمان انتشار: 19 تیر 1402
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 19 تیر,1402
بازدید: 512
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از تعداد و تولیدات دام سنگین(گاو و گوساله)بهار 1402
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از تعداد و تولیدات دام سنگین(گاو و گوساله)بهار 1402

تعداد گوساله متولد شده در فصل بهار 1402 نیز 375 هزار رأس گزارش شد که نسبت به مدت مشابه سال 1401 حدود 7.8 درصد افزایش داشته است.

نتایج حاصل از آمارگیری اندازه‌گیری فصلی تعداد و تولیدات دام سنگین (گاو و گوساله) که توسط مرکز آمار ایران در خرداد 1402 اجرا شد نشان می‌دهد تعداد گاو و گوساله موجود در دامداری‌های کشور در انتهای بهار سال جاری، 5.47 میلیون رأس شامل 1.45 میلیون رأس دام اصیل، 2.32 میلیون رأس دام آمیخته و 1.70 میلیون رأس دام بومی بوده است که نسبت به زمان مشابه سال قبل از آن، 28 هزار رأس کمتر شده است.

تعداد گاو و گوساله پروار شده در بهار سال 1402 نزدیک به 493 هزار رأس برآورد شد که نسبت به بهار سال قبل، 23.3 درصد افزایش داشته است.

تعداد گوساله متولد شده در فصل بهار 1402 نیز 375 هزار رأس گزارش شد که نسبت به مدت مشابه سال 1401 حدود 7.8 درصد افزایش داشته است.

در بهار امسال مقدار 2.05 میلیون تن شیر گاو در دامداری‌های کشور تولید شده که 10.7 درصد بیشتر از بهار سال قبل است.

برای دستیابی به اطلاعات بیشتر به سند پیوست مراجعه نمایید.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از تعداد و تولیدات دام سنگین(گاو و گوساله)بهار 1402
فایلهای پیوست