07 خرداد 1402
En | 
زمان انتشار: 03 خرداد 1402
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 03 خرداد,1402
بازدید: 57
انتشار نسخه الکترونیکی خلاصه نتایج طرح آمارگیری از کشتار دام کشتارگاه‌های کشور فروردین 1402
انتشار نسخه الکترونیکی خلاصه نتایج طرح آمارگیری از کشتار دام کشتارگاه‌های کشور فروردین 1402

عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در فروردین ۱۴۰۲ به ۳۹ هزار تن رسید.

بر اساس نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه فروردین سال جاری ، وزن گوشت قرمز عرضه‌شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در فروردین ۱۴۰۲ جمعاً 39٬574 تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با 2۱٬۸۸۲ تن، 55.3 درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با ۱۴٬۶۵۶ تن، بز و بزغاله با 2٬167 تن، و سایر انواع دام با ۸۶۹ تن، به‌ترتیب 37 درصد، 5.5 درصد و  ۲.۲ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در فروردین ۱۴۰۲ با ماه مشابه سال ۱۴۰۱ نشان‌دهنده کاهش ۱۶ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار عرضه گوشت در فروردین ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۱ برای گوسفند و بره ۱۸ درصد، برای بز و بزغاله 19 درصد، برای گاو و گوساله ۱۴ درصد، برای گاومیش و بچه‌گاومیش ۲۹ درصد کاهش  و برای شتر و بچه‌شتر ۳ درصد افزایش داشته است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در فروردین ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل (اسفند 1401) در حدود ۱۳ درصد کاهش داشته است.

برای دستیابی به اطلاعات بیشتر به سند پیوست مراجعه نمایید.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی خلاصه نتایج طرح آمارگیری از کشتار دام کشتارگاه‌های کشور فروردین 1402
فایلهای پیوست