07 خرداد 1402
En | 
زمان انتشار: 03 خرداد 1402
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 03 خرداد,1402
بازدید: 57
انتشار نسخه الکترونیکی سالانه نتایج آمارگیری تعداد و تولیدات دام سبک 1401
انتشار نسخه الکترونیکی سالانه نتایج آمارگیری تعداد و تولیدات دام سبک 1401

تعداد دام سبک موجود در بهره‌برداری‌های پرورش‌دهنده دام سبک در کشور از 62/39 تا 73/66 میلیون رأس در طول سال 1401 متغیر بوده است.

نتایج طرح آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات دام سبک 1401 نشان می‌دهد که:

  • تعداد دام سبک موجود در بهره‌برداری‌های پرورش‌دهنده دام در کشور از 62/39 تا 73/66 میلیون رأس در طول سال متغیر است.
  • کمترین تعداد گوسفند و بره موجود در دامداری‌های کشــور با 46/13 میلیون رأس در فصل پاییز و بیشترین تعداد آن با 55/30 میلیون رأس در فصل بهار بوده است.
  • کمترین تعداد بز و بزغاله با 16/26 میلیون رأس در فصل پاییز و بیشترین تعداد با 18/36 میلیون رأس در فصل بهار بوده است.
  • در سال 1401 تعداد 27/1 میلیون رأس بره و 8/8 میلیون رأس بزغاله در دامداری‌های کشور متولد شده است.

برای دستیابی به اطلاعات بیشتر به سند پیوست مراجعه نمایید.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی سالانه نتایج آمارگیری تعداد و تولیدات دام سبک 1401
فایلهای پیوست