07 خرداد 1402
En | 
زمان انتشار: 03 خرداد 1402
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 03 خرداد,1402
بازدید: 94
عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در فروردین ۱۴۰۲ به ۳۹ هزار تن رسید
عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در فروردین ۱۴۰۲ به ۳۹ هزار تن رسید

وزن گوشت قرمز عرضه‌شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در فروردین ۱۴۰۲ جمعاً 39٬574 تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه فروردین سال جاری منتشر شد.

بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز عرضه‌شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در فروردین ۱۴۰۲ جمعاً 39٬574 تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با 2۱٬۸۸۲ تن، 55.3 درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با ۱۴٬۶۵۶ تن، بز و بزغاله با 2٬167 تن، و سایر انواع دام با ۸۶۹ تن، به‌ترتیب 37 درصد، 5.5 درصد و  ۲٫۲ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در فروردین ۱۴۰۲ با ماه مشابه سال ۱۴۰۱ نشان‌دهنده کاهش ۱۶ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار عرضه گوشت در فروردین ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۱ برای گوسفند و بره ۱۸ درصد، برای بز و بزغاله 19 درصد، برای گاو و گوساله ۱۴ درصد، برای گاومیش و بچه‌گاومیش ۲۹ درصد کاهش  و برای شتر و بچه‌شتر ۳ درصد افزایش داشته است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در فروردین ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل (اسفند) در حدود ۱۳ درصد کاهش داشته است.

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.

تصاویر
  • عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در فروردین ۱۴۰۲ به ۳۹ هزار تن رسید
فایلهای پیوست