07 خرداد 1402
En | 
زمان انتشار: 25 اردیبهشت 1402
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 25 اردیبهشت,1402
بازدید: 171
پیش نویس چهارمین برنامه ملی توسعه آمار کشور نهایی شد
پیش نویس چهارمین برنامه ملی توسعه آمار کشور نهایی شد

در این جلسه مفاد مربوط به محورهای"فناوری اطلاعات"،"پژوهش و آموزش آمار"، نظارت و مدیریت کیفیت آمار"،"ترویج و اشاعه اعتماد عمومی به آمار و گسترش ارائه آمار های ملی و بین المللی" و " اعتبارات" مورد بررسی قرار گرفت.

 پیش نویس احکام چهارمین برنامه ملی توسعه آمار کشور در دوازدهمین جلسه شورای هماهنگی و تلفیق برنامه مورد بررسی قرار گرفت و نهایی شد. این جلسه با حضور دکتر حسین‌زاده، رئیس مرکز آمار ایران، معاونان این مرکز، اعضای این شورا و با مشارکت اعضای کارگروه دستگاه‌های اجرایی روز دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ماه در مرکز آمار ایران برگزار شد.

 در این جلسه مفاد مربوط به محورهای"فناوری اطلاعات"،"پژوهش و آموزش آمار"، نظارت و مدیریت کیفیت آمار"،"ترویج و اشاعه اعتماد عمومی به آمار و گسترش ارائه آمار های ملی و بین المللی" و " اعتبارات" مورد بررسی قرار گرفت و اعضا پیشنهاد‌ها و نقطه نظرات خود را در خصوص هر کدام از آن‌ها بیان کردند.

گفتنی است تهیه پیش‌نویس چهارمین برنامه ملی توسعه آمار کشور، برای سالهای ١٤٠٢ الی ١٤٠٦، در مرکز آمار ایران به پایان رسید و برنامه‌های اجرایی، اعتبارات و احکام این برنامه، برای بررسی و تصویب، به  شورای عالی آمار ارائه خواهد شد.

تصاویر
  • پیش نویس چهارمین برنامه ملی توسعه آمار کشور نهایی شد
  • پیش نویس چهارمین برنامه ملی توسعه آمار کشور نهایی شد
  • پیش نویس چهارمین برنامه ملی توسعه آمار کشور نهایی شد