07 خرداد 1402
En | 
زمان انتشار: 24 اردیبهشت 1402
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 24 اردیبهشت,1402
بازدید: 154
 انتشار نسخه الکترونیکی چکیده نتایج طرح آمارگیری باغداری(محصولات دائمی) 1401
انتشار نسخه الکترونیکی چکیده نتایج طرح آمارگیری باغداری(محصولات دائمی) 1401

بر اساس نتایج حاصل از طرح آمارگیری باغداری 1401، مقدار تولید محصولات دائمی حدود 12 میلیون تن برآورد شد.

طرح آمارگیری باغداری در سال 1401 اجرا شد.  بر اساس نتایج حاصل از طرح یاد شده، مقدار تولید محصولات دائمی در سال 1401 حدود 12 میلیون تن برآورد شده است.

مساحت باغ‌ها و قلمستان های کشور در سال 1401، حدود 1/9 میلیون هکتار برآورد شده که 69 درصد باغ ساده (تک محصولی) و 31 درصد باغ مخلوط (چند محصولی) بوده است.

مقایسه نتایج حاصل از این طرح با دوره قبل نشان می‌دهد که مقدار تولید محصولات دائمی حدود 8 درصد کاهش یافته است.

64 درصد از کل تولید محصولات باغی در سال‌ 1401 مربوط به محصولات سیب، پرتقال و نارنگی، انگورو خرما بوده است.

مقدار تولید پرتقال و نارنگی در سال 1401، در حدود 3 میلیون تن برآورد شده که 9 درصد افزایش نسبت به سال 1398 یافته است.   

مقدار تولید سیب در سال 1401، حدود 2 میلیون تن برآورد شد که نسبت به سال 1398 در حدود 11 درصد کاهش داشته است.

برآورد مقدار تولید انگور در سال 1401، حدود 1/4 میلیون تن بوده که 27 درصد کاهش نسبت به سال 1398 داشته است.

مقدار تولید خرما در سال 1401، در حدود 1 میلیون تن برآورد شده که 21 درصد کاهش نسبت به سال 1398 را نشان می‌دهد.

نتایج حاصل از این آمارگیری نشان می‌دهد که 67 درصد باغ‌ها و قلمستان‌های کشور در 10 استان کشور
(کرمان، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، مازندران، اصفهان، یزد، سیستان و بلوچستان و زنجان) واقع شده است.

برای دست‌یابی به اطلاعات بیشتر به سند پیوست مراجعه نمایید.

تصاویر
  •  انتشار نسخه الکترونیکی چکیده نتایج طرح آمارگیری باغداری(محصولات دائمی) 1401
فایلهای پیوست