20 آذر 1402
En | 
زمان انتشار: 09 اردیبهشت 1402
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 09 اردیبهشت,1402
بازدید: 1822
آمارهای جریان نیروی کار از زمستان١٤٠٠ به زمستان ١٤٠١
آمارهای جریان نیروی کار از زمستان١٤٠٠ به زمستان ١٤٠١

این گزارش تحلیلی توسط ایمان محمودي كوهستاني، كارشناس آمارهاي نيروي انساني دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران تهیه شده است.

امروزه اغلب کشورها شاخص‌های عمده بیکاری در مقاطع زمانی را محاسبه و اعلام می کنند. اما جابه جایی های بازار کار که ممکن است در داخل این مقاطع زمانی رخ دهد،در این شاخص‌ها بیان نمی شود.از زمانی که استفاده از الگوی چرخشی در نمونه گیری نیروی کار کشورها در دستور کار قرار گرفت، این امکان نیز فراهم شد. پس از تجدید نظر همه جانبه مرکز آمار ایران در آمارگیری اشتغال و بیکاری، از سال ۱۳۸۴ ، آمارگیری نیروی کار به طور فصلی با روش نمونه گیری چرخشی و با هدف دستیابی به شاخصهای فصلی و سالانه نیروی کار و تغییرات آن در سطح کل کشور و استانها اجرا شد. از مهمترین مزیت های این نوع نمونه گیری دسترسی به آمارهای جریان نیروی کار و امکان تحلیل های جدید است.آمارهای جریان، همه آمارهای ورودی و خروجی نیروی کار و تغییر وضعیت نیروی کار افراد بین دو دوره را ارائه می‌نماید.بر اساس این آمارها، احتمال ها ی انتقال، تغییر اشتغال، شغل های ایجاد شده و شغل های از بین رفته قابل محاسبه است... 

برای مشاهده متن کامل به فایل پیوست مراجعه کنید.

تصاویر
  • آمارهای جریان نیروی کار از زمستان١٤٠٠ به زمستان ١٤٠١
فایلهای پیوست