11 فروردین 1402
En | 
زمان انتشار: 22 اسفند 1401
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 22 اسفند,1401
بازدید: 732
انتشار نسخه الکترونیکی نتايج آمارگيري از گردشگران ملي ١٤٠٠ (نسخه بروزرسانی شده )
انتشار نسخه الکترونیکی نتايج آمارگيري از گردشگران ملي ١٤٠٠ (نسخه بروزرسانی شده )

در سال ١٤٠٠، ٣٠ درصد از خانوارهای كشور، یعنی حدود ٧ میلیون و ٨٠٠ خانوار حداقل يك سفر داشته‌اند.

نتايج اين طرح آماري در سال ١٤٠٠ (در شرايط كرونايي) نشان ميدهد:

در سال ١٤٠٠، ٣٠ درصد از خانوارهاي كشور، يعني حدود ٧ ميليون و ٨٠٠ خانوار حداقل يك سفر داشته‌اند. 
در طول سال ١٤٠٠، ٢٤ ميليون و ٦٨٧ هزار سفر انجام شده است. 

تعداد سفرهاي داخلي در سال ١٤٠٠، ٢٤ ميليون و ٦٣٩ هزار سفر بوده كه ٤٢ درصد از آن، با اقامت شبانه و
٥٨ درصد بدون اقامت شبانه بوده است.
پنج استان خراسان رضوي، مازندران، تهران، فارس، اصفهان، مقصد بيشترين سفرهاي با اقامت شبانه در سال ١٤٠٠ بوده‌اند.
پنج استان مازندران، اصفهان، تهران، فارس، گيلان مقصد بيشترين سفرهاي بدون اقامت شبانه بوده‌اند.

برای دستیابی به اطلاعات بیشتر به سند پیوست مراجعه نمایید.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نتايج آمارگيري از گردشگران ملي ١٤٠٠ (نسخه بروزرسانی شده )
فایلهای پیوست
طراحی سایت